IKEM:s forsknings- och innovationschef Nils Hannerz (i mitten) deltog i BioInnovations seminarium om bioekonomi.
Tillbaka

Så ställer vi om till bioekonomi 2050

4 juli 2017
BioInnovation var arrangör av seminariet där bl a IKEM:s Nils Hannerz ingick i panelen. Utgångspunkten i samtalet var att vi snart är tio miljarder människor, våra förväntningar på ett gott liv växer. Samtidigt står vi inför en stor klimat-och miljöutmaning.

Detta kräver omställning till ett resurseffektivt samhälle grundat på förnybara råvaror – en bioekonomi. Vilka beslut krävs för att det ska bli verklighet?
 
- Bioekonomi kan ta oss mot det hållbara samhället. Med nyutvecklad kemi kan skogsråvara i framtiden vara råvaran vi tillverkar bland annat  kolfiber och textilier av. Bra miljöprestanda leder till ökad konkurrenskraft, sa Erik Lindroth från Tetra Pak.
 
Inom modeindustrin pratar man om fast fashion respektive slow fashion. Aktuella trendiga kläder respektive tidlösa klassiker. Dessa kan vara lämpliga att tillverkan i olika material beroende på hur de ska ingå i ett cirkulärt flöde. Ett exempel som kom upp var att börja hyra ut skidkläder tillsammans med skidpaketet och liftkortet.
 
Det framhölls att det cirkulära hållbara flödet innehåller många olika komponenter. Det gäller att se helheten och ha kontroll på alla delarna. Det konstaterades vidare att politiken har en viktig roll att spela som katalysator och dela risken vid större investeringar i ny bioteknik. 
 
Medverkande i seminariet var
Susanne Rudenstam, Chef för Sveriges Träbyggnadskansli
Erik Lindroth, Environment Director, Tetra Pak North Europe
Sigrid Barnekow, Programchef, Mistra Future Fashion
Torgny Persson, Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
Cecilia Tall, Generalsekreterare, TEKO
Nils Hannerz, Forskning- och Innovationschef, IKEM
Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation
 

Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Tillbaka Flera utspel i Almedalen handlade om hur industrin kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av elektrifiering. En metod som fungerar bra på grund av att vi i Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion. Några av IKEM:s medlemsföretag som medverkade var exempelvis Preem och Cementa. Nu visar kemiindustrin i Europa att man även vill vara en aktör när det gäller övergången till förnybar energi.Läs mer
Förnybar energi uppmärksammas nu stort i Europa. En växande trend är att stora företag, inklusive ledande industriella aktörer, åtar sig att redan på kort sikt gå över till 100% förnybar kraft genom Power Purchase Agreements (PPA). Tidigare i år ledde exempelvis AkzoNobel arbetet med att bilda ett konsortium som ska utvinna energi från en vindpark i Nederländerna. Ett led i åtagandet att vara koldioxidneutralt år 2050. 
 
Den europeiska kemiindustrins branschorganisation Cefic stödjer även ett evenemang för förnybar energi som WindEurope och SolarPower Europe är värdar för. Tanken är att det ska bli en serie av årliga evenemang. 
 
För att koppla ihop köpare och säljare av förnybar energi arrangeras även den första "RE-Source 2017" den 11 oktober 2017 i Bryssel. Stora energikonsumenter, bl a kemiföretag och Google, vill samverka med förnybara energiproducenter och politiker för att Europa ska kunna dra full nytta av konkurrenskraftig och tillförlitlig förnybar energiproduktion.

 

Läs hela pressmeddelandet från CEFIC Large energy consumers hungry for green power 

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM. Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim med mera och efterfrågan på materialet. Nu drar landets producenter igång en satsning för mer återvinningsbara förpackningar. Alla måste sträva mot ett cirkulärt tänkande, där tomma förpackningar ses som råvara till ny produktion. Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog i seminarium arrangerad av Dagens Nyheter och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Almedalen.Läs mer

Våra aktiviteter

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

05 sep 2017
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

12 sep 2017
Malmö

Plasten, världens bästa material

13 sep 2017
Trioplast, Smålandsstenar

Innovationsutbildning

15 sep 2017
Stockholm respektive via webb

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

20 sep 2017
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö