IKEM:s forsknings- och innovationschef Nils Hannerz (i mitten) deltog i BioInnovations seminarium om bioekonomi.
Tillbaka

Så ställer vi om till bioekonomi 2050

4 juli 2017
BioInnovation var arrangör av seminariet där bl a IKEM:s Nils Hannerz ingick i panelen. Utgångspunkten i samtalet var att vi snart är tio miljarder människor, våra förväntningar på ett gott liv växer. Samtidigt står vi inför en stor klimat-och miljöutmaning.

Detta kräver omställning till ett resurseffektivt samhälle grundat på förnybara råvaror – en bioekonomi. Vilka beslut krävs för att det ska bli verklighet?
 
- Bioekonomi kan ta oss mot det hållbara samhället. Med nyutvecklad kemi kan skogsråvara i framtiden vara råvaran vi tillverkar bland annat  kolfiber och textilier av. Bra miljöprestanda leder till ökad konkurrenskraft, sa Erik Lindroth från Tetra Pak.
 
Inom modeindustrin pratar man om fast fashion respektive slow fashion. Aktuella trendiga kläder respektive tidlösa klassiker. Dessa kan vara lämpliga att tillverkan i olika material beroende på hur de ska ingå i ett cirkulärt flöde. Ett exempel som kom upp var att börja hyra ut skidkläder tillsammans med skidpaketet och liftkortet.
 
Det framhölls att det cirkulära hållbara flödet innehåller många olika komponenter. Det gäller att se helheten och ha kontroll på alla delarna. Det konstaterades vidare att politiken har en viktig roll att spela som katalysator och dela risken vid större investeringar i ny bioteknik. 
 
Medverkande i seminariet var
Susanne Rudenstam, Chef för Sveriges Träbyggnadskansli
Erik Lindroth, Environment Director, Tetra Pak North Europe
Sigrid Barnekow, Programchef, Mistra Future Fashion
Torgny Persson, Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna
Cecilia Tall, Generalsekreterare, TEKO
Nils Hannerz, Forskning- och Innovationschef, IKEM
Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg