Tillbaka

Samverkansforum för ökad materialåtervinning

28 november 2017
Förpackningsklustret Packbridge har tilldelats ett Vinnova-projekt med målet att skapa ett samverkansforum för att öka materialåtervinningen av förpackningar av plast och papper.

Syftet med samverkansforumet är att göra förpackningar av plast och papper mer cirkulära genom att skapa ett forum för kunskapsutbyte som berör alla parter i förpackningens värdekedja. Projektet drivs med ett antal olika aktörer inom förpackningsindustrin.

Packbridge planerar att anordna fyra träffar inom projekttiden och genom dessa öka förståelsen för hinder och utmaningar som respektive aktör värdekedjan står inför. På varje träff ska man identifiera innovativa lösningsförslag för att göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära genom att dra nytta av kunskapsutbytet i projektet, samt identifiera hur aktörer i värdekedjan kan arbeta tillsammans för att nå dessa gemensamma mål.

IKEM stödjer projektet genom sitt engagemang i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som är en av 12 projektpartners.

Läs mer om projektet på Packbridges webbplats 

Kontakt

LenaLundberg

Ansvarig plastråvarufrågor
Head public affairs plastics
Tel direkt: +46 10 455 38 65
Tel mobil: +46 70 662 93 31
lena-lundberg.jpg
Tillbaka Utredningen om en mer modern föräldraförsäkring föreslår att föräldrapenningdagarna koncentreras till de första åren i barnets liv. Det är bra. Mindre bra är att kraftigt begränsa föräldrarnas möjligheter att överlåta föräldrapenningen. Läs mer
För en företagare är flexibiliteten i föräldraförsäkringen särskilt betydelsefull, skriver Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert inom Svenskt Näringsliv.
 

Läs artikeln Stelbent föräldraförsäkring försvårar livspussel

 
 
 

Våra aktiviteter

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog

Avtalskurs Tjänstemän

13 feb 2018
Stockholm

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

07-08-mar 2018
Malmö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg