Tillbaka

Samverkansforum för ökad materialåtervinning

28 november 2017
Förpackningsklustret Packbridge har tilldelats ett Vinnova-projekt med målet att skapa ett samverkansforum för att öka materialåtervinningen av förpackningar av plast och papper.

Syftet med samverkansforumet är att göra förpackningar av plast och papper mer cirkulära genom att skapa ett forum för kunskapsutbyte som berör alla parter i förpackningens värdekedja. Projektet drivs med ett antal olika aktörer inom förpackningsindustrin.

Packbridge planerar att anordna fyra träffar inom projekttiden och genom dessa öka förståelsen för hinder och utmaningar som respektive aktör värdekedjan står inför. På varje träff ska man identifiera innovativa lösningsförslag för att göra pappers- och plastförpackningar mer cirkulära genom att dra nytta av kunskapsutbytet i projektet, samt identifiera hur aktörer i värdekedjan kan arbeta tillsammans för att nå dessa gemensamma mål.

IKEM stödjer projektet genom sitt engagemang i Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som är en av 12 projektpartners.

Läs mer om projektet på Packbridges webbplats 

Kontakt

LenaLundberg

Ansvarig plastråvarufrågor
Head public affairs plastics
Tel direkt: +46 10 455 38 65
Tel mobil: +46 70 662 93 31
lena-lundberg.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm