Tillbaka

Seminarium om plastens historia och framtidsvisioner

1 november 2017
Den första svenska plasten tillverkades 1917 i Perstorp. Sedan dess har plast blivit vårt mest använda material och olika plaster underlättar vår tillvaro på nästan alla områden. För att belysa den spännande utvecklingen, framtidsvisionerna och aktuella miljöaspekter inbjuder vi alla intresserade till ett heldagsseminarium i Perstorp. Bakom arrangemanget står den ideella föreningen Plastens Hus i samarbete med IKEM och Perstorp AB.

Datum: 6 december 2017 kl 9.30-18.00 
Plats: Persgården, Räddningsvägen 6, 284 34 Perstorp 
 
Moderator: Ylva Sjönell, teknisk doktor och journalist 
Anmälan: senast 30 november via formulär på Plastens Hus webbplats 

Anmäl dig här www.plastenshus.se 

Deltagaravgift: 200 kr, inkluderar lunchbuffet och kaffe 
Kontaktperson: Bo Persson  0435-393 03 info@plastenshus.se
 

Program (tisdangivelserna är ungefärliga)*

9.30-10.00 Samling på Persgården 
 
10.00-10.10 Ylva Sjönell hälsar välkommen 

10.10-10.45 Så började plasten i Sverige 
 
Rolf Rahmberg berättar om Jnanendra Das Gupta och den första svenska plasten 1917 
 
11.00-12.00 Plasten i ett visionärt perspektiv 
Nazdaneh Yarahmadi Chalmers Tekniska Högskola samt forskningschef på RISE 
Linda Zellner från Perstorp AB berättar om möjligheterna med bioplaster 
 
12.00-13.00 Lunchbuffet 
 
13.00-14.30 Plasten i dagens miljödebatt Åsa Stenmarck från IVL informerar om regeringens utredningsuppdrag kring plasters miljöpåverkan 
Lena Lundberg från branschorganisationen IKEM belyser den aktuella debatten. 
Elin Hermansson från Hållbar Kemi 2030 berättar om branschens arbete med plast och hållbarhetsfrågorna. 
 
14.45-15.30 Plasten som formgivnings- och designmaterial 
Författaren Thomas Lindblad berättar om plast som design- och formgivningsmaterial i ett historiskt och visionärt perspektiv 
 
15.30-18.00 De som önskar är välkomna att besöka Plastens Hus permanenta utställning om plastens historia och den industriella utvecklingen med basen i Perstorp 
 
I programmet ingår också flera frågestunder och två kaffepauser 
 

* Eventuella ändringar i programmet publiceras på Plast​ens Hus webbplats www.plastenshus.se se

Hjärtligt välkommen!

 

Plastens Hus, IKEM, Perstorp AB, Perstorps kommun

 
 

Kontakt

LenaLundberg

Ansvarig plastråvarufrågor
Head public affairs plastics
Tel direkt: +46 10 455 38 65
Tel mobil: +46 70 662 93 31
lena-lundberg.jpg

PontusAlm

Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head plastic conversion
Tel direkt: +46 10 455 38 51
Tel mobil: +46 70 231 44 61
pontus-alm.jpg
Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga