Tillbaka

Seminarium om plastens historia och framtidsvisioner

1 november 2017
Den första svenska plasten tillverkades 1917 i Perstorp. Sedan dess har plast blivit vårt mest använda material och olika plaster underlättar vår tillvaro på nästan alla områden. För att belysa den spännande utvecklingen, framtidsvisionerna och aktuella miljöaspekter inbjuder vi alla intresserade till ett heldagsseminarium i Perstorp. Bakom arrangemanget står den ideella föreningen Plastens Hus i samarbete med IKEM och Perstorp AB.

Datum: 6 december 2017 kl 9.30-18.00 
Plats: Persgården, Räddningsvägen 6, 284 34 Perstorp 
 
Moderator: Ylva Sjönell, teknisk doktor och journalist 
Anmälan: senast 30 november via formulär på Plastens Hus webbplats 

Anmäl dig här www.plastenshus.se 

Deltagaravgift: 200 kr, inkluderar lunchbuffet och kaffe 
Kontaktperson: Bo Persson  0435-393 03 info@plastenshus.se
 

Program (tisdangivelserna är ungefärliga)*

9.30-10.00 Samling på Persgården 
 
10.00-10.10 Ylva Sjönell hälsar välkommen 

10.10-10.45 Så började plasten i Sverige 
 
Rolf Rahmberg berättar om Jnanendra Das Gupta och den första svenska plasten 1917 
 
11.00-12.00 Plasten i ett visionärt perspektiv 
Nazdaneh Yarahmadi Chalmers Tekniska Högskola samt forskningschef på RISE 
Linda Zellner från Perstorp AB berättar om möjligheterna med bioplaster 
 
12.00-13.00 Lunchbuffet 
 
13.00-14.30 Plasten i dagens miljödebatt Åsa Stenmarck från IVL informerar om regeringens utredningsuppdrag kring plasters miljöpåverkan 
Lena Lundberg från branschorganisationen IKEM belyser den aktuella debatten. 
Elin Hermansson från Hållbar Kemi 2030 berättar om branschens arbete med plast och hållbarhetsfrågorna. 
 
14.45-15.30 Plasten som formgivnings- och designmaterial 
Författaren Thomas Lindblad berättar om plast som design- och formgivningsmaterial i ett historiskt och visionärt perspektiv 
 
15.30-18.00 De som önskar är välkomna att besöka Plastens Hus permanenta utställning om plastens historia och den industriella utvecklingen med basen i Perstorp 
 
I programmet ingår också flera frågestunder och två kaffepauser 
 

* Eventuella ändringar i programmet publiceras på Plast​ens Hus webbplats www.plastenshus.se se

Hjärtligt välkommen!

 

Plastens Hus, IKEM, Perstorp AB, Perstorps kommun

 
 

Kontakt

LenaLundberg

Ansvarig plastråvarufrågor
Head public affairs plastics
Tel direkt: +46 10 455 38 65
Tel mobil: +46 70 662 93 31
lena-lundberg.jpg

PontusAlm

Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head plastic conversion
Tel direkt: +46 10 455 38 51
Tel mobil: +46 70 231 44 61
pontus-alm.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm