Plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden.
Tillbaka

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

7 juli 2017
Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plastreturraffinaderi kan göra Sveriges plastanvändning cirkulär. Frågan var om det finns en politisk vilja att förverkliga detta?

Seminariet inleddes av Lars Josefsson, som är professor of the practice Hållbar utveckling på Chalmers. Han berättade att plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden. Plast bidrar till exempel till förnyelsebar energi i vindkraftverk och solpaneler, eller att vi kan spara energi inom byggsektorn. Om vi skulle byta ut dagens användning av plast skulle avfallsvolymen öka med 4 gånger och koldioxidutsläppen skulle öka med 60 procent. Däremot har vi inte uppnått en cirkulär lösning än för plasten. Hur detta ska ske diskuteras både inom EU och i Sverige. 
 
- Med ett plastreturraffinaderi skulle vi kunna materialåtervinna all plast, sa Lars Josefsson. Det skulle leda till minskade koldioxidutsläpp med upp till 1 miljon ton per år, som motsvarar runt 2 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. 
 
Lars Josefsson beskrev sedan skillnaden mellan den återvinningsteknik som vi har i dag, sk mekanisk återvinning, och ett plastreturraffinaderi. Den mekaniska återvinningen fungerar på så sätt att den insamlade plasten sorteras, mals ner och smälts sedan om till nya produkter. I plastreturraffinaderiet bryts plasternas långa molekyler ner till mindre beståndsdelar, vilka sedan blir råvaror i tillverkningen av ny plast. Som råvara kan man använda både plastavfall och biomassa. 
 
Efter akademin var det sedan industrins tur att berätta hur man ser på denna nya möjlighet att materialåtervinna plast. Började gjorde Elin Hermansson som är projektledare för Hållbar Kemi 2030. Det är en gemensam vision som de fem kemiföretagen i Stenungsund har. Visionen är att 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Då ska verksamheten vara baserad på förnybara och återvunna råvaror samt bidrar till ett hållbart samhälle.
 
- Ett returraffinaderi för plast är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår vision om förnybara och återvunna råvaror, sa Elin Hermansson. Det är dock inget vi kan bygga i morgon utan vissa förutsättningar måste komma till först. 
Sedan kom Cecilia Nord som är Director Responsible Sourcing på Electrolux, idag världens största vitvarutillverkare. Hon tyckte att ett plastreturraffinaderi låter som en intressant process och möjlighet. Electrolux tillverkar idag vissa produkter i plast och vill öka denna andel. 
 
- Plast ett fantastiskt material för funktion, estetik, färg och form, sa Cecilia Nord funktion. Vi vill tillverka produkter som är både hållbarhetsmässiga och som kunderna gillar. 
 
Från politiskt håll deltog Åsa Romson, Riksdagsledamot och ordförande EU-nämnden, från Miljöpartiet och Martin Ådahl, Chefsekonom och vice partisekreterare, från Centerpartiet. Båda tyckte att processen låter spännande och att det behövs samarbete och samverkan mellan näringslivet och politiken. 
 
 
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg