Plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden.
Tillbaka

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

7 juli 2017
Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plastreturraffinaderi kan göra Sveriges plastanvändning cirkulär. Frågan var om det finns en politisk vilja att förverkliga detta?

Seminariet inleddes av Lars Josefsson, som är professor of the practice Hållbar utveckling på Chalmers. Han berättade att plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden. Plast bidrar till exempel till förnyelsebar energi i vindkraftverk och solpaneler, eller att vi kan spara energi inom byggsektorn. Om vi skulle byta ut dagens användning av plast skulle avfallsvolymen öka med 4 gånger och koldioxidutsläppen skulle öka med 60 procent. Däremot har vi inte uppnått en cirkulär lösning än för plasten. Hur detta ska ske diskuteras både inom EU och i Sverige. 
 
- Med ett plastreturraffinaderi skulle vi kunna materialåtervinna all plast, sa Lars Josefsson. Det skulle leda till minskade koldioxidutsläpp med upp till 1 miljon ton per år, som motsvarar runt 2 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. 
 
Lars Josefsson beskrev sedan skillnaden mellan den återvinningsteknik som vi har i dag, sk mekanisk återvinning, och ett plastreturraffinaderi. Den mekaniska återvinningen fungerar på så sätt att den insamlade plasten sorteras, mals ner och smälts sedan om till nya produkter. I plastreturraffinaderiet bryts plasternas långa molekyler ner till mindre beståndsdelar, vilka sedan blir råvaror i tillverkningen av ny plast. Som råvara kan man använda både plastavfall och biomassa. 
 
Efter akademin var det sedan industrins tur att berätta hur man ser på denna nya möjlighet att materialåtervinna plast. Började gjorde Elin Hermansson som är projektledare för Hållbar Kemi 2030. Det är en gemensam vision som de fem kemiföretagen i Stenungsund har. Visionen är att 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Då ska verksamheten vara baserad på förnybara och återvunna råvaror samt bidrar till ett hållbart samhälle.
 
- Ett returraffinaderi för plast är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår vision om förnybara och återvunna råvaror, sa Elin Hermansson. Det är dock inget vi kan bygga i morgon utan vissa förutsättningar måste komma till först. 
Sedan kom Cecilia Nord som är Director Responsible Sourcing på Electrolux, idag världens största vitvarutillverkare. Hon tyckte att ett plastreturraffinaderi låter som en intressant process och möjlighet. Electrolux tillverkar idag vissa produkter i plast och vill öka denna andel. 
 
- Plast ett fantastiskt material för funktion, estetik, färg och form, sa Cecilia Nord funktion. Vi vill tillverka produkter som är både hållbarhetsmässiga och som kunderna gillar. 
 
Från politiskt håll deltog Åsa Romson, Riksdagsledamot och ordförande EU-nämnden, från Miljöpartiet och Martin Ådahl, Chefsekonom och vice partisekreterare, från Centerpartiet. Båda tyckte att processen låter spännande och att det behövs samarbete och samverkan mellan näringslivet och politiken. 
 
 
 

Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Tillbaka Flera utspel i Almedalen handlade om hur industrin kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av elektrifiering. En metod som fungerar bra på grund av att vi i Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion. Några av IKEM:s medlemsföretag som medverkade var exempelvis Preem och Cementa. Nu visar kemiindustrin i Europa att man även vill vara en aktör när det gäller övergången till förnybar energi.Läs mer
Förnybar energi uppmärksammas nu stort i Europa. En växande trend är att stora företag, inklusive ledande industriella aktörer, åtar sig att redan på kort sikt gå över till 100% förnybar kraft genom Power Purchase Agreements (PPA). Tidigare i år ledde exempelvis AkzoNobel arbetet med att bilda ett konsortium som ska utvinna energi från en vindpark i Nederländerna. Ett led i åtagandet att vara koldioxidneutralt år 2050. 
 
Den europeiska kemiindustrins branschorganisation Cefic stödjer även ett evenemang för förnybar energi som WindEurope och SolarPower Europe är värdar för. Tanken är att det ska bli en serie av årliga evenemang. 
 
För att koppla ihop köpare och säljare av förnybar energi arrangeras även den första "RE-Source 2017" den 11 oktober 2017 i Bryssel. Stora energikonsumenter, bl a kemiföretag och Google, vill samverka med förnybara energiproducenter och politiker för att Europa ska kunna dra full nytta av konkurrenskraftig och tillförlitlig förnybar energiproduktion.

 

Läs hela pressmeddelandet från CEFIC Large energy consumers hungry for green power 

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM. Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim med mera och efterfrågan på materialet. Nu drar landets producenter igång en satsning för mer återvinningsbara förpackningar. Alla måste sträva mot ett cirkulärt tänkande, där tomma förpackningar ses som råvara till ny produktion. Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog i seminarium arrangerad av Dagens Nyheter och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Almedalen.Läs mer

Våra aktiviteter

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

05 sep 2017
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

12 sep 2017
Malmö

Plasten, världens bästa material

13 sep 2017
Trioplast, Smålandsstenar

Innovationsutbildning

15 sep 2017
Stockholm respektive via webb

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

20 sep 2017
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö