Plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden.
Tillbaka

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

7 juli 2017
Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plastreturraffinaderi kan göra Sveriges plastanvändning cirkulär. Frågan var om det finns en politisk vilja att förverkliga detta?

Seminariet inleddes av Lars Josefsson, som är professor of the practice Hållbar utveckling på Chalmers. Han berättade att plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden. Plast bidrar till exempel till förnyelsebar energi i vindkraftverk och solpaneler, eller att vi kan spara energi inom byggsektorn. Om vi skulle byta ut dagens användning av plast skulle avfallsvolymen öka med 4 gånger och koldioxidutsläppen skulle öka med 60 procent. Däremot har vi inte uppnått en cirkulär lösning än för plasten. Hur detta ska ske diskuteras både inom EU och i Sverige. 
 
- Med ett plastreturraffinaderi skulle vi kunna materialåtervinna all plast, sa Lars Josefsson. Det skulle leda till minskade koldioxidutsläpp med upp till 1 miljon ton per år, som motsvarar runt 2 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. 
 
Lars Josefsson beskrev sedan skillnaden mellan den återvinningsteknik som vi har i dag, sk mekanisk återvinning, och ett plastreturraffinaderi. Den mekaniska återvinningen fungerar på så sätt att den insamlade plasten sorteras, mals ner och smälts sedan om till nya produkter. I plastreturraffinaderiet bryts plasternas långa molekyler ner till mindre beståndsdelar, vilka sedan blir råvaror i tillverkningen av ny plast. Som råvara kan man använda både plastavfall och biomassa. 
 
Efter akademin var det sedan industrins tur att berätta hur man ser på denna nya möjlighet att materialåtervinna plast. Började gjorde Elin Hermansson som är projektledare för Hållbar Kemi 2030. Det är en gemensam vision som de fem kemiföretagen i Stenungsund har. Visionen är att 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Då ska verksamheten vara baserad på förnybara och återvunna råvaror samt bidrar till ett hållbart samhälle.
 
- Ett returraffinaderi för plast är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår vision om förnybara och återvunna råvaror, sa Elin Hermansson. Det är dock inget vi kan bygga i morgon utan vissa förutsättningar måste komma till först. 
Sedan kom Cecilia Nord som är Director Responsible Sourcing på Electrolux, idag världens största vitvarutillverkare. Hon tyckte att ett plastreturraffinaderi låter som en intressant process och möjlighet. Electrolux tillverkar idag vissa produkter i plast och vill öka denna andel. 
 
- Plast ett fantastiskt material för funktion, estetik, färg och form, sa Cecilia Nord funktion. Vi vill tillverka produkter som är både hållbarhetsmässiga och som kunderna gillar. 
 
Från politiskt håll deltog Åsa Romson, Riksdagsledamot och ordförande EU-nämnden, från Miljöpartiet och Martin Ådahl, Chefsekonom och vice partisekreterare, från Centerpartiet. Båda tyckte att processen låter spännande och att det behövs samarbete och samverkan mellan näringslivet och politiken. 
 
 
 

Tillbaka Regeringen flaggar för vikten av cybersäkerhet. Vi måste skydda våra viktiga IT-system för intrång och påverkan. Medlemsföretag är välkomna att kontakta Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, om ni vill samverka kring denna fråga.Läs mer

Nu rustas för ökade insatser på miljöer, infrastruktur och kompetens för att skydda industrins hemligheter. IKEM uppmanar sina medlemsföretag att ta frågan på stort allvar. Gemensamma projekt håller på att startas för att göra en kraftsamling.

Om ert företag är intresserade och har behov få ni gärna kontakta Nils Hannerz på IKEM för att meddela ert intresse av att samarbeta kring frågan.

Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg. Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast bjuder IKEM in till en arkitekturtävling för studenter, som får lämna förslag till utformning av ett kafé byggt i plast på mässan Nordbygg 12 april 2018. Tävlingen heter ”Nya ögon på plast i arkitekturen” och arrangeras av Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter för att lyfta fram nytänkande som visar på plastens möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.Läs mer

Våra aktiviteter

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

CLP Praktisk klassificering av blandningar

05 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Stockholm

12 okt 2017
Stockholm

IKEM:s Kemikaliedag 2017

12 okt 2017
Stockholm