Plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden.
Tillbaka

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

7 juli 2017
Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plastreturraffinaderi kan göra Sveriges plastanvändning cirkulär. Frågan var om det finns en politisk vilja att förverkliga detta?

Seminariet inleddes av Lars Josefsson, som är professor of the practice Hållbar utveckling på Chalmers. Han berättade att plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden. Plast bidrar till exempel till förnyelsebar energi i vindkraftverk och solpaneler, eller att vi kan spara energi inom byggsektorn. Om vi skulle byta ut dagens användning av plast skulle avfallsvolymen öka med 4 gånger och koldioxidutsläppen skulle öka med 60 procent. Däremot har vi inte uppnått en cirkulär lösning än för plasten. Hur detta ska ske diskuteras både inom EU och i Sverige. 
 
- Med ett plastreturraffinaderi skulle vi kunna materialåtervinna all plast, sa Lars Josefsson. Det skulle leda till minskade koldioxidutsläpp med upp till 1 miljon ton per år, som motsvarar runt 2 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. 
 
Lars Josefsson beskrev sedan skillnaden mellan den återvinningsteknik som vi har i dag, sk mekanisk återvinning, och ett plastreturraffinaderi. Den mekaniska återvinningen fungerar på så sätt att den insamlade plasten sorteras, mals ner och smälts sedan om till nya produkter. I plastreturraffinaderiet bryts plasternas långa molekyler ner till mindre beståndsdelar, vilka sedan blir råvaror i tillverkningen av ny plast. Som råvara kan man använda både plastavfall och biomassa. 
 
Efter akademin var det sedan industrins tur att berätta hur man ser på denna nya möjlighet att materialåtervinna plast. Började gjorde Elin Hermansson som är projektledare för Hållbar Kemi 2030. Det är en gemensam vision som de fem kemiföretagen i Stenungsund har. Visionen är att 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Då ska verksamheten vara baserad på förnybara och återvunna råvaror samt bidrar till ett hållbart samhälle.
 
- Ett returraffinaderi för plast är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår vision om förnybara och återvunna råvaror, sa Elin Hermansson. Det är dock inget vi kan bygga i morgon utan vissa förutsättningar måste komma till först. 
Sedan kom Cecilia Nord som är Director Responsible Sourcing på Electrolux, idag världens största vitvarutillverkare. Hon tyckte att ett plastreturraffinaderi låter som en intressant process och möjlighet. Electrolux tillverkar idag vissa produkter i plast och vill öka denna andel. 
 
- Plast ett fantastiskt material för funktion, estetik, färg och form, sa Cecilia Nord funktion. Vi vill tillverka produkter som är både hållbarhetsmässiga och som kunderna gillar. 
 
Från politiskt håll deltog Åsa Romson, Riksdagsledamot och ordförande EU-nämnden, från Miljöpartiet och Martin Ådahl, Chefsekonom och vice partisekreterare, från Centerpartiet. Båda tyckte att processen låter spännande och att det behövs samarbete och samverkan mellan näringslivet och politiken. 
 
 
 

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet fd Allokemisk industri

07 feb 2018
Götebrog