Skatteförslag i grön kostym gynnar varken miljö eller tillväxt
Tillbaka

Skatteförslag i grön kostym gynnar varken miljö eller tillväxt

7 november 2017
IKEM, Skogsindustrierna, SVEMIN och Jernkontoret anser att de skatteförslag rörande kväveoxider och avfall som nyligen överlämnades till regeringen är verkningslösa för miljön och hotar industrins konkurrenskraft.

När det gäller utsläpp av kväveoxider riskerar en skatt att bli mycket kostsam för företag som redan kraftigt minskat sina utsläpp. Skatteförslaget saknar en analys av de tekniska möjligheterna för företagen att ytterligare minska dem. Den avfallsförbränningsskatt som föreslås slår hårt mot bland annat återvinning av metaller från elektronikskrot vilket är rent kontraproduktivt. 
 
– En anläggning som redan investerat i bästa möjliga teknik har gjort det som är möjligt, att då beskatta företaget ökar bara kostnaderna säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.
 
 

Läs mer om våra ståndpunkter i debattartikeln Skatt är inte hållbarhet från den 3 november 2017 på DI Debatt

Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm