Skatteförslag i grön kostym gynnar varken miljö eller tillväxt
Tillbaka

Skatteförslag i grön kostym gynnar varken miljö eller tillväxt

7 november 2017
IKEM, Skogsindustrierna, SVEMIN och Jernkontoret anser att de skatteförslag rörande kväveoxider och avfall som nyligen överlämnades till regeringen är verkningslösa för miljön och hotar industrins konkurrenskraft.

När det gäller utsläpp av kväveoxider riskerar en skatt att bli mycket kostsam för företag som redan kraftigt minskat sina utsläpp. Skatteförslaget saknar en analys av de tekniska möjligheterna för företagen att ytterligare minska dem. Den avfallsförbränningsskatt som föreslås slår hårt mot bland annat återvinning av metaller från elektronikskrot vilket är rent kontraproduktivt. 
 
– En anläggning som redan investerat i bästa möjliga teknik har gjort det som är möjligt, att då beskatta företaget ökar bara kostnaderna säger Mikael Möller, näringspolitisk chef på IKEM.
 
 

Läs mer om våra ståndpunkter i debattartikeln Skatt är inte hållbarhet från den 3 november 2017 på DI Debatt

Tillbaka BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag tillverkar för första gången produkter med kemiskt återvunnen plastLäs mer
 
  • Bryter ny mark inom cirkulär ekonomi, med plastavfall som källa för råmaterial
  •  BASF främjar återvinning av plastavfall
  • Pilotprodukter tillverkade och certifierade med partners i värdekedjan


Plast är ett material med många goda egenskaper, så som att förlänga hållbarheten på våra livsmedel och därmed minska matspill, ingå som lättviktsmaterial i fordon för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, eller i form av effektivt isolermaterial i byggnader för optimal uppvärmning. Men vi står idag inför stora utmaningar när det gäller plast i naturen och hantering av plastavfall generellt.

BASF bryter nu ny mark inom återvinning av plastavfall med projektet ChemCycling. Kemisk återvinning erbjuder en innovativ metod för att återanvända plastavfall som i dagsläget inte återvinns, som exempelvis blandad eller oren plast. I olika delar av världen skickas detta avfall ofta till deponier eller går till förbränning med energiåtervinning.

Läs hela pressmeddelandet
 
Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffektivt Europa. Den 5 juli 2020 börjar det reviderade avfallspaketet att gälla, vilket innebär att EU:s medlemsstater senast detta datum ska se till att de ändringar som behöver göras i nationell lagstiftning har genomförts. Vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall kommer däremot att tillämpas senare. Läs mer

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2019
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö