Slopa vårdskatteförslaget!
Tillbaka

Slopa vårdskatteförslaget!

8 mars 2018
I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Regeringen har nu därför lämnat in en remiss till Lagrådet med ett sådant förslag.

Förmån av privat hälso- och sjukvård, vilket bland annat omfattar sjukvårdsförsäkringar, är i dag skattefritt för arbetstagaren samtidigt som kostnaden för vården eller försäkringen inte är avdragsgill. Regeringen anser att det saknas skäl att behandla hälso- och sjukvårdsförmåner skatterättsligt annorlunda än andra förmåner som ska tas upp till beskattning och föreslår därför att skattefriheten slopas.
 
Svenskt Näringslivs och IKEM:s uppfattning är att förslaget bör dras tillbaka för att dt är grundat på felaktiga premisser. Företagens intresse av att betala för sjukvårds försäkring för de anställda är inte i första hand för att ge en löneförmån utan för att se till att företaget kan få snabb vård till sin personal, vilket är en viktig produktivitetsfaktor. Företagens sjukvårdsförsäkringar omfattar vanligen alla medarbetare i företaget det vill säga både arbetare och tjänstemän.
 
 

Här kan du läsa Svenskt Näringslivs argument för ett återtagande av förslaget 

Kontakt

LarsAskelöf

Förhandlingschef
Director negotiation
Tel direkt: +46 10 455 38 52
Tel mobil: +46 730 66 03 42
lars-askelof.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm