Tillbaka

Snart dags för miljörapportering 2018

7 februari 2018
Alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet. Miljörapporten avser hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Förra året tog Naturvårdsverket fram nya föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) vilka gäller från och med den 1 januari 2017. Enligt de nya föreskrifterna ska den första rapporteringen göras nu i år senast den  sista mars.
 
Från och med årets miljörapport ska även de verksamheter som omfattas av den så kallade CWW BREF:en (BAT-slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn)  redogöra för hur slutsatserna i BREF:en följs eller planeras att följas. 
 
CWW gäller övergripande för den kemiska industrin. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att CWW innehåller BAT-slutsatser för alla de verksamheter som omfattas av 12 kap. 1-36 §§, 38-39 §§ och 42-43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). För de verksamheter vars huvudverksamhet omfattas av dessa BAT-slutsatser är det tänkbart att de kommer att utgöra huvudslutsatser. Det är därför viktigt att redan nu ha en dialog med sin tillsynsmyndighet för att avgöra om just er verksamhet omfattas och om det i så fall är en huvud- eller sidoslutsats.
 
Kontakta Rebecca Wennerberg miljöjurist på IKEM. 

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Tillbaka

En gemensam plaströst

19 februari 2018
Den senaste tiden har plastens roll i samhället stått i fokus på många sätt. Tyvärr alldeles för ofta i negativ kontext. Det behöver ske en förändring och påverkansarbetet startar i vår närhet – hos medarbetare och framtidens medarbetare. Detta var bakgrunden till den branschträff som IKEM var värd för och som hölls den 7 februari i gamla gummifabriken i Värnamo. Läs mer
Det var god uppslutning till träffen som Magnus Huss vice vd på IKEM inledde med att presenterade aktuella frågor och nämnde bland annat regeringens arbete med en svensk plaststrategi där IKEM har träffat och träffar utredaren regelbundet. Magnus nämnde även att Europeiska kommissionen förmodligen kommer lägga fram ett lagförslag i maj 2018 kring engångsprodukter av plast. 
 
Därefter visade Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM presentationen "Plasternas roll i samhället". En bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.   
 
Avslutningsvis så informerade Jan-Erik Johansson om Plastkretsens satsning på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 

Kontakta Pontus Alm om du vill ta del av presentationen.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg