Tillbaka

Snart dags för miljörapportering 2018

7 februari 2018
Alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet. Miljörapporten avser hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Förra året tog Naturvårdsverket fram nya föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) vilka gäller från och med den 1 januari 2017. Enligt de nya föreskrifterna ska den första rapporteringen göras nu i år senast den  sista mars.
 
Från och med årets miljörapport ska även de verksamheter som omfattas av den så kallade CWW BREF:en (BAT-slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn)  redogöra för hur slutsatserna i BREF:en följs eller planeras att följas. 
 
CWW gäller övergripande för den kemiska industrin. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att CWW innehåller BAT-slutsatser för alla de verksamheter som omfattas av 12 kap. 1-36 §§, 38-39 §§ och 42-43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). För de verksamheter vars huvudverksamhet omfattas av dessa BAT-slutsatser är det tänkbart att de kommer att utgöra huvudslutsatser. Det är därför viktigt att redan nu ha en dialog med sin tillsynsmyndighet för att avgöra om just er verksamhet omfattas och om det i så fall är en huvud- eller sidoslutsats.
 
Kontakta Rebecca Wennerberg miljöjurist på IKEM. 

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
RebeccaWennerberg_258.jpg
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga