Kemins Dag - experimentet
Tillbaka

Stort intresse för årets Kemins Dags-material

28 augusti 2018
Lagom till skolstarten, den 20 augusti, fick alla lärare som tidigare beställt skolmaterial från IKEM information om årets materialpaketen till Kemins Dag. I dag, efter drygt en vecka, var alla paketen beställda. Ett rekordstort intresse för Kemins Dag

Målet med Kemins Dag är att väcka och sprida intresse för kemi bland unga och visa dem att världen behöver kreativa kemister. Varje år utvecklar IKEM ett nytt spännande kemiexperiment tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum och några utvalda Science Centers.

Medlemsföretagen bidrar med material och allt som behövs för att genomföra experimentet i en klass samlas i ett materialpaket tillsammans med lärar- och elevinstruktion.  Läraren kan beställa materialpaketen utan kostnad.

Temat för årets Kemins Dag är Livsviktig kemi. Eleverna kommer få genomföra tre spännande experiment som illustrerar hur matsmältningsorganen fungerar och hur kemin kan hjälpa till att skydda känsliga läkemedelssubstanser i den sura miljön i magsäcken.

I år hade IKEM 4.500 materialpaket att dela ut. Varje paket räcker till en klass med 30 elever vilket innebär att 110.000 elever kommer att genomföra experimentet.

Stort tack till Brenntag Nordic, Emballator Mellerud Plast, Nolato Cerbo och Univar som är de företag som bidragit med material till årets Kemins Dags-paket.

Kemins Dag går i år av stapeln den 19-20 oktober. 

Läs mer på www.keminsdag.se

 

 

Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall