Kemins Dag - experimentet
Tillbaka

Stort intresse för årets Kemins Dags-material

28 augusti 2018
Lagom till skolstarten, den 20 augusti, fick alla lärare som tidigare beställt skolmaterial från IKEM information om årets materialpaketen till Kemins Dag. I dag, efter drygt en vecka, var alla paketen beställda. Ett rekordstort intresse för Kemins Dag

Målet med Kemins Dag är att väcka och sprida intresse för kemi bland unga och visa dem att världen behöver kreativa kemister. Varje år utvecklar IKEM ett nytt spännande kemiexperiment tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum och några utvalda Science Centers.

Medlemsföretagen bidrar med material och allt som behövs för att genomföra experimentet i en klass samlas i ett materialpaket tillsammans med lärar- och elevinstruktion.  Läraren kan beställa materialpaketen utan kostnad.

Temat för årets Kemins Dag är Livsviktig kemi. Eleverna kommer få genomföra tre spännande experiment som illustrerar hur matsmältningsorganen fungerar och hur kemin kan hjälpa till att skydda känsliga läkemedelssubstanser i den sura miljön i magsäcken.

I år hade IKEM 4.500 materialpaket att dela ut. Varje paket räcker till en klass med 30 elever vilket innebär att 110.000 elever kommer att genomföra experimentet.

Stort tack till Brenntag Nordic, Emballator Mellerud Plast, Nolato Cerbo och Univar som är de företag som bidragit med material till årets Kemins Dags-paket.

Kemins Dag går i år av stapeln den 19-20 oktober. 

Läs mer på www.keminsdag.se

 

 

Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm