Tillbaka

Stort medialt intresse för Kemins Dag

24 oktober 2018
Fredagen den 19 oktober firades Kemins Dag på ungefär 1.000 skolor runt om i landet. Ungefär 110.000 på barn och unga var med och genomförde årets experiment. Som vanligt var intresset från media stort.

Kemins Dag är IKEM:s största satsning på skolan. Genom att förse lärare med material ser vi till att 110.000 barn och unga varje år får vara med och genomföra spännande kemiexperiment. Målet är att skapa intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. En annan viktig målsättning är att skapa förståelse för att kemi och kemikalier är viktiga om vi ska kunna lösa framtidsutmaningarna.

Materialpaketen är mycket uppskattade av både lärare och elever. Så här säger en lärare som intervjuats av märsta.nu: ”Eleverna tyckte att experimentet var jätteroligt och klarade av alla moment utan problem. Det gillade att blanda och röra och tyckte att alginatblandningen såg ut som ”slime” så de blev frestade att leka med det – vilket det inte fick. Vi lärde oss också att medellivslängden har ökat i Sverige”.

I år var temat för Kemins Dag Livsviktigt kemi. Experimentet gick ut på att tillverka kalciumalginat, ett ämne som kan användas för att kapsla in den aktiva läkemedelssubstansen så att den klarar sig genom den sura miljön i magsäcken. Eleverna fick även diskutera utveckling av läkemedel och deras betydelse för ökad medellivslängd.

På samma tema bjöd IKEM tillsammans med Nationalkommittén för kemi och Kemisamfundet in till frukostseminarium den 19 oktober. Anna Sandström Science Policy and Relations Director Europe på AstraZeneca beskrev företagets olika utvecklingsstrategier och forskningssatsningar. Per I. Arvidsson, professor och föreståndare för den nationella läkemedelplattformen vid SciLifeLab, inledde med att berätta om kopplingen mellan årets nobelpris i kemi och nya cancerläkemedel. Det blev ett spännande seminarium som uppskattades av besökarna.

Stort tack till Brenntag, Emballator Mellerud Plast, Nolato Cerbo och Univar, som gjorde det möjligt för IKEM att skicka ut materialpaketen genom att bidra med kemikalier och förpackningsmaterial.
 

Här kan du ta del av några av artiklarna, samt radio- och TV-inslagen om Kemins Dag.
 

Eddaskolan med i landets största kemiexperiment 23 oktober 

"Väljer man kemi-yrket kan man vara med och rädda världen" Vaken med P3 & P4 19 oktober 

Jenny Olander, Kemilärarnas resurscentrum visar Kemins Dags-experimentet  SVT Morgonstudion 19 oktober 

Jätteexperiment för att locka kompetens Processnet.se 19 oktober 

Kemins dag firades med masktillverkning på Teknikens hus P4 Norbotten 19 oktober 

Elever i Aspås lär sig om kemins betydelse för människans livslängd: ”Det luktar död morot” Östersunds-Posten 19 oktober 

Sveriges största kemiexperiment inspirerar 110 000 unga Norrtälje nyheter 19 oktober  (Inslaget finns ca 8 minuter in i programmet (06:08-06:16).

Mask-experiment ska väcka nyfikenhet för kemi P4 Kronoberg 19 oktober  

Aspås skola deltar i Sveriges största kemiexperiment P4 Jämtland 18 oktober 

Farstavikens skola med i stort kemiexperiment Mitt i Stockholm 16 oktober 

Jätteexperiment för att locka kompetens Kemivärlden/Biotech/KemiskTidskrift 12 oktober 

Kontakt

UllaNyman

Chef opinionsbildning
Director public relations
Tel direkt: +46 10 455 38 71
Tel mobil: +46 70 595 81 48
ulla-nyman.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall