Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier
Tillbaka

Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier

12 mars 2018
Den 12 -15 mars är Sverige värd för ett internationellt strategimöte om kemikalier och avfall. Ambitionen är att få till ett globalt ramverk för kemikalier och avfall likt det Parisavtal som finns för klimatet. Sverige ska vara pådrivande i arbetet enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Bakgrunden till strategimötet är att det globala samarbetet på kemikalieområdet, SAICM, sträcker sig fram till 2020. Under mötet kommer 400 tjänstemän från hela världen diskutera hur ett nytt ramverk kan se ut. Kemikalieinspektionen tillsammans med FNs miljöprogram UNEP är värdar. SAICMs övergripande mål är att uppnå en sund hantering av kemikalier under hela livscykeln så att kemikalier år 2020 skapas och används på ett sätt som minimerar betydande negativa effekter på miljön och människors hälsa.

- Det är ett mål som vi inom industrin självklart kan ställa upp på. Vi vet ju att kemikalier finns i allt runtomkring oss, såväl naturligt som syntetiskt. De är en förutsättning för att mycket av det vi tar för givet ska fungera, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

Trots kemins möjligheter är de globala olikheterna stora. Kemikaliekontrollen skiljer sig mycket mellan EU och andra utomeuropeiska länder. Den globala handeln bidrar till att stora mängder varor som kommer in i EU kan innehålla kemikalier med oönskade egenskaper och som är begränsade vid användning i EU.

- IKEM:s budskap i olika sammanhang är därför att vi behöver en mer harmoniserad kemikalielagstiftning globalt sett med bättre kontroller inom EU för att stoppa produkter som inte uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, poängterar Kristina Neimert Carne. 

- Vi menar också att en större del av det avfall som skapas måste återvinnas, så att det kan bli en resurs i den cirkulära ekonomin, avslutar Kristina.

 

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen
 

Läs om SAICM på www.saicm.org  

 

 

Kontakt

KristinaNeimert Carne

Sakkunnig kemikaliefrågor
Head Chemicals Policy
Tel direkt: +46 10 455 38 83
Tel mobil: +46 70 239 1213
KristinaNeimertcarne_258.jpg
Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm