Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier
Tillbaka

Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier

12 mars 2018
Den 12 -15 mars är Sverige värd för ett internationellt strategimöte om kemikalier och avfall. Ambitionen är att få till ett globalt ramverk för kemikalier och avfall likt det Parisavtal som finns för klimatet. Sverige ska vara pådrivande i arbetet enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Bakgrunden till strategimötet är att det globala samarbetet på kemikalieområdet, SAICM, sträcker sig fram till 2020. Under mötet kommer 400 tjänstemän från hela världen diskutera hur ett nytt ramverk kan se ut. Kemikalieinspektionen tillsammans med FNs miljöprogram UNEP är värdar. SAICMs övergripande mål är att uppnå en sund hantering av kemikalier under hela livscykeln så att kemikalier år 2020 skapas och används på ett sätt som minimerar betydande negativa effekter på miljön och människors hälsa.

- Det är ett mål som vi inom industrin självklart kan ställa upp på. Vi vet ju att kemikalier finns i allt runtomkring oss, såväl naturligt som syntetiskt. De är en förutsättning för att mycket av det vi tar för givet ska fungera, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

Trots kemins möjligheter är de globala olikheterna stora. Kemikaliekontrollen skiljer sig mycket mellan EU och andra utomeuropeiska länder. Den globala handeln bidrar till att stora mängder varor som kommer in i EU kan innehålla kemikalier med oönskade egenskaper och som är begränsade vid användning i EU.

- IKEM:s budskap i olika sammanhang är därför att vi behöver en mer harmoniserad kemikalielagstiftning globalt sett med bättre kontroller inom EU för att stoppa produkter som inte uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, poängterar Kristina Neimert Carne. 

- Vi menar också att en större del av det avfall som skapas måste återvinnas, så att det kan bli en resurs i den cirkulära ekonomin, avslutar Kristina.

 

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen
 

Läs om SAICM på www.saicm.org  

 

 

Kontakt

KristinaNeimert Carne

Sakkunnig kemikaliefrågor
Head Chemicals Policy
Tel direkt: +46 10 455 38 83
Tel mobil: +46 70 239 1213
KristinaNeimertcarne_258.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm