Märit Hammarström ansvarig för kemisk arbetsmiljö på IKEM.
Tillbaka

Tävla om EU:s pris för goda praktiska lösningar

4 oktober 2017
Inom EU bedrivs ett omfattande kampanjarbete för ett hälsosamt arbetsliv. Det är den Europeiska arbetsmiljöbyrån som driver arbetet på EU-nivån och kampanjerna är bland de största i världen i sitt slag. Kommande kampanj kommer att fokusera på farliga ämnen.

Kampanjen stöds av EU:s institutioner och de europeiska arbetsmarknadsparterna och samordnas på nationell nivå genom arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter. Kampanjen 2016-2017 har haft temat ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Här i Sverige heter kampanjen ”Friska arbetsplatser för alla åldrar” och avslutas i slutet av oktober.  Kommande kampanj, som ska löpa under 2018 och 2019, fokuserar på ”Farliga ämnen”.

– Vi på IKEM ligger precis i startgroparna att, tillsammans med andra organisationer inom Svenskt Näringsliv, planera samverkan och aktiviteter som förhoppningsvis ska genomföras med start våren 2018, säger Märit Hammarström som är ansvarig för Kemisk arbetsmiljö på IKEM.
 

Här kan du läsa om den europeiska kampanjen

 
– Vi vill redan nu berätta om kampanjen eftersom EU parallellt med sin kampanj också kommer att utlysa två tävlingar. Dels ”Priset för goda praktiska lösningar” dels ”Healthy Workplaces Film Award”. Vi kommer så småningom att informera mer om dessa men vi vill redan nu få tips på företag och arbetsplatser som arbetat på ett bra sätt med kemikalier och kemiska hälsorisker i arbetsmiljön, säger Märit Hammarström.

Tävlingen vill fånga goda praktiska lösningar och uppmärksamma framstående och innovativa bidrag till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Denna utmärkelse fungerar också som en plattform, där man kan dela med sig av och främja goda praktiska lösningar i hela EU. De prisbelönta och uppmärksammade exemplen kommer att samlas i en publikation som sprids i hela EU och lanseras på arbetsmiljöbyråns webbplats.
 
För mer information om kampanjen eller om du vill lämna tips om företag/arbetsplatser hör då av dig till Märit Hammarström ansvarig för kemisk arbetsmiljö på IKEM.
 
 

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Tillbaka Industrins ekonomiska råd,IER, argumenterar i sin senaste rapport att det inte finns något bättre än Industriavtalet när det gäller kontroll över löneökningar relaterat till ökad produktivitet. Rapporten Den svenska industrin, Industriavtalet och framtida utmaningar, presenterades på World Trade Center i Stockholm den 9 oktober. Bakgrunden till rapporten är Industriavtalets 20-åriga historia och den stora betydelse som avtalet haft för svensk lönebildning. I rappoten tar IER även upp historia, dess stora betydelse för svensk lönebildning och att samtidigt viss kritik under senare tid riktats mot Industriavtalet. Läs mer
Vid presentation av rapporten på World Trade Center i Stockholm inledde Cecilia Hermansson, ekonomie doktor och ordförande för IER, med att tydliggöra att det i Sverige ofta felaktigt talas om "avindustrialisering". Begreppet är direkt missvisande sett till att industrin sysselsätter ett stort antal kringtjänster som tidigare helt tillhörde industrin men idag har outsourcat. Dessa tjänster tillhör i allra högsta grad fortfarande industrin men syns inte i statistiken. För varje anställd inom industrin skapas ytterligare drygt en anställning (1,14 anställda per anställd inom industrin). 
 
Industrins ekonomiska råd argumenterar för att det inte finns något som bättre ersätter Industriavtalet vad gäller kontroll över löneökningar relaterat till ökad produktivitet. Kritiken mot Industriavtalet har på senare tid handlat om att det inte går att avsätta mer lön till vissa yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Det är felaktigt enligt IER och så kallade relativitetsjusteringar kan göras, eller särskilda satsningar, i och med att kollektivavtalen medger den flexibiliteten redan idag. Industrinormen sätter inte övre gränser för marknadsdrivna lönejusteringar. 
 
IER ser en svag tillväxt för industrin över tid men saknar en ökad produktivitet, vilket är oroande. Nya teknologier stärker produktiviteten överlag i Sverige och svenska industriföretag bör därför öka satsningarna på ny teknik. 
 
Slutligen avhandlas arbetskraftsbristen inom industrin som en utmaning. Det sker en succesiv kvalificeringsuppgradering inom industrin där det krävs allt högre kvalifikationer hos de anställda. Detta samtidigt som industrin har en åldrande arbetskraft med 100.000 anställda som inom några år går i pension. IER lyfter särskilt att det behövs fler ingenjörer i framtiden och att internationell rekrytering bör bejakas för att hantera kompetensbristen. 
 
 

Läs pressmeddelandet från Industrins Ekonomiska Råd

 

Våra aktiviteter

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

16-17-okt 2017
Stockholm

Exponeringsscenarier

17-18-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Växjö

20 okt 2017
Växjö

Träffpunkt IKEM Jönköping

23 okt 2017
Jönköping

Träffpunkt IKEM Göteborg

24 okt 2017
Göteborg

Träffpunkt IKEM Örebro

26 okt 2017
Örebro

Klimatklivet - Informationsträff

07 nov 2017
Göteborg