Uppgörelse om etableringsjobb
Tillbaka

Uppgörelse om etableringsjobb

8 mars 2018
Diskussionerna mellan arbetsmarknadens parter, däribland IKEM, och regeringen gällande etableringsanställningarna har nu resulterat i en uppgörelse med regeringen gällande införande av etableringsjobb.

Som meddelades på en presskonferens där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, LO, Unionen och medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv var representerade så avser regeringen efter fortsatta diskussioner med parterna att gå fram med förslag på införande av etableringsjobb från och med sommaren 2019.
 
IKEM har tidigare presenterat principöverenskommelsen mellan parterna som en nyhet här på webben den 21 november 2017. Därefter har diskussionerna fortsatt med regeringen och resulterat i en trepartsöverenskommelse.
 
Förslaget går ut på att nyanlända eller långtidsarbetslösa ska kunna erbjudas etableringsanställningar i upp till två år till en kostnad för arbetsgivaren på 8.400 kr i månaden. Den anställde kommer dessutom att få ett bidrag från staten så att lönen och bidraget tillsammans kommer att motsvara en nettoinkomst efter skatt på 15 600 kr i månaden. Matchningen kommer att utföras av privata aktörer.
 
 

Läs regeringens pressmeddelande Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om etableringsjobb

Relaterad artikel Principöverenskommelse om etableringsanställningar
 

 

Kontakt

LarsAskelöf

Förhandlingschef
Director negotiation
Tel direkt: +46 10 455 38 52
Tel mobil: +46 730 66 03 42
lars-askelof.jpg
Tillbaka I höst den 23 oktober erbjuder IKEM ”Kemikalielagstiftningen i Sverige – översiktskurs”. Vi gav samma kurs i april och det var då flera medlemmar som hörde av sig och undrade om den skulle komma igen och nu får du chansen! Kursen hålls i Stockholm.
Läs mer
Kursen ges i Stockholm och omfånget är precis som tidigare heldag.
 
Kursen vänder sig till dig som inte behöver detaljkunskaper, men som har behov av att få en allmän förståelse. Du kanske arbetar med försäljning eller marknadsföring? Är du nyanställd och ska precis börja jobba med kemikaliefrågor då är denna kurs utmärkt? Eller är du chef och behöver få en uppfattning om vilka regler företaget har att förhålla sig till och vad dina anställda har att hantera? För dig är också denna kurs ett mycket bra stöd.
 
"Kemikalielagstiftningen i Sverige" tar upp ett brett spektrum av områden. Här är några exempel: brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö. Men vi tar också upp lite mer perifera områden som läkemedel, livsmedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket annat. Materialet är omfattande men vi lägger in korta övningar där man själv får reflektera kring en eller flera frågor.
 
Braschmedlemmar får en rejäl rabatt.  Utnyttja den! Tipsa gärna en kollega som också har nytta av denna kurs.

Pris medlem IKEM:s branschförening: 3.500 kr
Pris medlem IKEM:s arbetsgivarförening: 4.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr
Datum: Tisdag 23 oktober
Svenskt Näringslivs Hus, Storgatan 19, Stockholm
Klockan 9.00-16.30
Anmälan är bindande. Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.
 

Läs mer om Kemikalielagstiftningen i Sverige

 

 

Anmäl dig direkt här

Lisa Wastelius är en av IKEM:s kompetenta rådgivare och förhandlare. Många arbetsgivare kan uppleva tidspress och att det är svårt att hinna sätta sig in i nya arbetsrättsliga regler. Oro för att göra fel som leder till tvister och skadestånd och kanske rent av rättsprocesser kanske också är som mörka moln. Men glöm inte att du alltid kan kontakta oss på IKEM så snart du är det minsta osäker. Du behöver inte ha koll på allt nytt, det viktiga är att ha en grundläggande förståelse för arbetsrätten.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm