Uppgörelse om etableringsjobb
Tillbaka

Uppgörelse om etableringsjobb

8 mars 2018
Diskussionerna mellan arbetsmarknadens parter, däribland IKEM, och regeringen gällande etableringsanställningarna har nu resulterat i en uppgörelse med regeringen gällande införande av etableringsjobb.

Som meddelades på en presskonferens där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, LO, Unionen och medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv var representerade så avser regeringen efter fortsatta diskussioner med parterna att gå fram med förslag på införande av etableringsjobb från och med sommaren 2019.
 
IKEM har tidigare presenterat principöverenskommelsen mellan parterna som en nyhet här på webben den 21 november 2017. Därefter har diskussionerna fortsatt med regeringen och resulterat i en trepartsöverenskommelse.
 
Förslaget går ut på att nyanlända eller långtidsarbetslösa ska kunna erbjudas etableringsanställningar i upp till två år till en kostnad för arbetsgivaren på 8.400 kr i månaden. Den anställde kommer dessutom att få ett bidrag från staten så att lönen och bidraget tillsammans kommer att motsvara en nettoinkomst efter skatt på 15 600 kr i månaden. Matchningen kommer att utföras av privata aktörer.
 
 

Läs regeringens pressmeddelande Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om etableringsjobb

Relaterad artikel Principöverenskommelse om etableringsanställningar
 

 

Kontakt

LarsAskelöf

Förhandlingschef
Director negotiation
Tel direkt: +46 10 455 38 52
Tel mobil: +46 730 66 03 42
lars-askelof.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm