Tillbaka

Upphandlingen måste hänga med i utvecklingen av PVC

6 december 2017
IKEM:s sektorgrupp PVC Forum skriver i en debattartikel på Upphandling24 att Upphandlingsmyndigheten måste omarbeta sina miljökriterier så att de baseras på ett livscykelperspektiv och dagens kunskap om PVC.

En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling är ett mål i den nationella upphandlingsstrategin. Trots detta utesluts PVC. Därför är det viktigt att Upphandlingsmyndigheten tar ledartröjan i arbetet mot en mer effektiv och hållbar offentlig upphandling som leder till att våra skattemedel används på bästa sätt och Sverige når våra klimatpolitiska åtaganden. Detta gäller även information som förmedlas i kriteriedokument och utbildningsmaterial.
 
För över 20 år sedan stod plasten PVC högt på den miljöpolitiska agendan och ifrågasattes från flera håll. Sedan dess har mycket hänt. I mars 2000 presenterade hela den europeiska PVC-branschen – med över 20 000 företag – ett frivilligt åtagande för att utveckla hållbara PVC-produkter.
 
Det var ett banbrytande initiativ som bland annat resulterat i att över fyra miljoner ton PVC-produkter hittills återvunnits, vilket sparat nästan åtta miljoner ton koldioxidutsläpp. Arbetet har också inneburit att gamla tillsatser tagits bort, miljöpåverkan från tillverkningen minskat och dialogen mellan branschens intressenter ökat.
 
Tyvärr utesluts PVC-produkter i många offentliga upphandlingar hos kommuner, landsting och myndigheter än i dag. Detta baseras på föråldrad kunskap om materialet och att livscykelperspektivet saknas.
 

PVC-branschens gedigna arbete har resulterat i att dagens PVC:

 
  • har mindre koldioxidutsläpp: PVC är en av de plaster som orsakar minst utsläpp av koldioxid och förbrukar minst energi vid tillverkning, enligt statistik från Plastics Europe. Dessutom har tillverkare av PVC-råvaran åtagit sig att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2020.
  • har lägre totalkostnad: PVC ger produkter med lång livslängd. Därför används 80 procent inom byggsektorn. En studie från 2011 visar att PVC-produkter har lägst totala kostnader jämfört med alternativa material till golv, fönster och vatten- och avloppsrör.
  • är cirkulär: I dag återvinns nästan 600 000 ton PVC-produkter årligen inom EU och målet är 800 000 ton till 2020.
     
PVC-branschens frivilliga åtagande visar handlingskraft för hållbar utveckling och att plasten PVC ingår i en cirkulär ekonomi. Nu är det upp till myndigheterna att utveckla upphandlingen till ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot cirkulär ekonomi för att nå de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen.
 

Länk till debattartikeln Upphandling måste hänga med i utvecklingen av PVC 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg