Tillbaka

Upphandlingen måste hänga med i utvecklingen av PVC

6 december 2017
IKEM:s sektorgrupp PVC Forum skriver i en debattartikel på Upphandling24 att Upphandlingsmyndigheten måste omarbeta sina miljökriterier så att de baseras på ett livscykelperspektiv och dagens kunskap om PVC.

En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling är ett mål i den nationella upphandlingsstrategin. Trots detta utesluts PVC. Därför är det viktigt att Upphandlingsmyndigheten tar ledartröjan i arbetet mot en mer effektiv och hållbar offentlig upphandling som leder till att våra skattemedel används på bästa sätt och Sverige når våra klimatpolitiska åtaganden. Detta gäller även information som förmedlas i kriteriedokument och utbildningsmaterial.
 
För över 20 år sedan stod plasten PVC högt på den miljöpolitiska agendan och ifrågasattes från flera håll. Sedan dess har mycket hänt. I mars 2000 presenterade hela den europeiska PVC-branschen – med över 20 000 företag – ett frivilligt åtagande för att utveckla hållbara PVC-produkter.
 
Det var ett banbrytande initiativ som bland annat resulterat i att över fyra miljoner ton PVC-produkter hittills återvunnits, vilket sparat nästan åtta miljoner ton koldioxidutsläpp. Arbetet har också inneburit att gamla tillsatser tagits bort, miljöpåverkan från tillverkningen minskat och dialogen mellan branschens intressenter ökat.
 
Tyvärr utesluts PVC-produkter i många offentliga upphandlingar hos kommuner, landsting och myndigheter än i dag. Detta baseras på föråldrad kunskap om materialet och att livscykelperspektivet saknas.
 

PVC-branschens gedigna arbete har resulterat i att dagens PVC:

 
  • har mindre koldioxidutsläpp: PVC är en av de plaster som orsakar minst utsläpp av koldioxid och förbrukar minst energi vid tillverkning, enligt statistik från Plastics Europe. Dessutom har tillverkare av PVC-råvaran åtagit sig att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2020.
  • har lägre totalkostnad: PVC ger produkter med lång livslängd. Därför används 80 procent inom byggsektorn. En studie från 2011 visar att PVC-produkter har lägst totala kostnader jämfört med alternativa material till golv, fönster och vatten- och avloppsrör.
  • är cirkulär: I dag återvinns nästan 600 000 ton PVC-produkter årligen inom EU och målet är 800 000 ton till 2020.
     
PVC-branschens frivilliga åtagande visar handlingskraft för hållbar utveckling och att plasten PVC ingår i en cirkulär ekonomi. Nu är det upp till myndigheterna att utveckla upphandlingen till ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot cirkulär ekonomi för att nå de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen.
 

Länk till debattartikeln Upphandling måste hänga med i utvecklingen av PVC 

Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm