Tillbaka

Upphandlingen måste hänga med i utvecklingen av PVC

6 december 2017
IKEM:s sektorgrupp PVC Forum skriver i en debattartikel på Upphandling24 att Upphandlingsmyndigheten måste omarbeta sina miljökriterier så att de baseras på ett livscykelperspektiv och dagens kunskap om PVC.

En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling är ett mål i den nationella upphandlingsstrategin. Trots detta utesluts PVC. Därför är det viktigt att Upphandlingsmyndigheten tar ledartröjan i arbetet mot en mer effektiv och hållbar offentlig upphandling som leder till att våra skattemedel används på bästa sätt och Sverige når våra klimatpolitiska åtaganden. Detta gäller även information som förmedlas i kriteriedokument och utbildningsmaterial.
 
För över 20 år sedan stod plasten PVC högt på den miljöpolitiska agendan och ifrågasattes från flera håll. Sedan dess har mycket hänt. I mars 2000 presenterade hela den europeiska PVC-branschen – med över 20 000 företag – ett frivilligt åtagande för att utveckla hållbara PVC-produkter.
 
Det var ett banbrytande initiativ som bland annat resulterat i att över fyra miljoner ton PVC-produkter hittills återvunnits, vilket sparat nästan åtta miljoner ton koldioxidutsläpp. Arbetet har också inneburit att gamla tillsatser tagits bort, miljöpåverkan från tillverkningen minskat och dialogen mellan branschens intressenter ökat.
 
Tyvärr utesluts PVC-produkter i många offentliga upphandlingar hos kommuner, landsting och myndigheter än i dag. Detta baseras på föråldrad kunskap om materialet och att livscykelperspektivet saknas.
 

PVC-branschens gedigna arbete har resulterat i att dagens PVC:

 
  • har mindre koldioxidutsläpp: PVC är en av de plaster som orsakar minst utsläpp av koldioxid och förbrukar minst energi vid tillverkning, enligt statistik från Plastics Europe. Dessutom har tillverkare av PVC-råvaran åtagit sig att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2020.
  • har lägre totalkostnad: PVC ger produkter med lång livslängd. Därför används 80 procent inom byggsektorn. En studie från 2011 visar att PVC-produkter har lägst totala kostnader jämfört med alternativa material till golv, fönster och vatten- och avloppsrör.
  • är cirkulär: I dag återvinns nästan 600 000 ton PVC-produkter årligen inom EU och målet är 800 000 ton till 2020.
     
PVC-branschens frivilliga åtagande visar handlingskraft för hållbar utveckling och att plasten PVC ingår i en cirkulär ekonomi. Nu är det upp till myndigheterna att utveckla upphandlingen till ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot cirkulär ekonomi för att nå de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen.
 

Länk till debattartikeln Upphandling måste hänga med i utvecklingen av PVC 

Tillbaka På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. Läs mer
På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. Dagen ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.
 
– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM. 
 
Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många företag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Nu ökar antal sysselsatta för tredje kvartalet i följd. Det gör kompetensbristen ännu mer akut.
 
– Vi är jätteglada att våra medlemsföretag tycker att det är så viktigt med Kemins Dag och att de vill bidra med material så att materialpaketen kan skickas kostnadsfritt till lärarna. I år var intresset rekordstort, alla paket var beställda inom två veckor, säger Ulla Nyman.
 
Så här berättar företagen om varför de vill bidra med material till Kemins Dag-paketen.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier, samt livsmedelsingredienser. För att vi som säljare ska kunna ge kunderna riktigt bra råd behöver vi kemikunskaper, säger Lars Alriksson, Business Development Manager Brenntag Nordic.
 
Brenntag Nordic har sin bas i Malmö. Företaget har bidragit med natriumalginat, antocyaner och kalciumklorid till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vi är ledande distributör av bas- och specialkemikalier. Vi är duktiga på teknisk support, men för att vi ska kunna fortsätta vara det och ge våra kunder riktigt bra råd behöver vi kunna rekrytera personer med kemikunskaper även framöver, säger Ann-Christin Ericsson, Nordic EHS-Q Director på Univar. 
 
Univar har sitt huvudkontor i Malmö och ett av sina försäljningskontor i Göteborg. Företaget har bidragit med citronsyra och natriumbikarbonat till experimentlådan.
 
– Kemins Dag är ett viktigt initiativ som förhoppningsvis kan väcka intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga. Vår affärsidé är att skapa förpackningar som gör livet enklare, och då behövs medarbetare som är kunniga inom både processteknik och materialutveckling, säger Jan Andersson, försäljningschef Emballator Mellerud Plast.
 
Emballator Mellerud Plast har bidragit med förpackningar till experimentlådan. 
 

Läs IKEM:s pressmeddelande här 

 

Våra aktiviteter

Värt att veta om plast

12 nov 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

13 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö