Tillbaka

Ge oss input: Verktyg för hantering av nanomaterial i arbetsmiljön

14 november 2017
IKEM arbetar tillsammans med SwedNanoTech med frågan om företagens behov av stöd kring nanomaterial. Har ni kontroll på eventuell exponering, riskbedömningar och åtgärder?

Vi på IKEM vill gärna ha information om hur behoven ser ut på företagen. Är nanomaterial något som tillverkas avsiktligt eller som bildas oavsiktligt vid produktionen? Fungerar era nuvarande metoder för riskbedömning även för denna arbetsmiljösituation? Har ni tillräcklig kunskap om nanomaterial i allmänhet? Skulle ni ha nytta av seminarier eller kurser på området? Är det något ni saknar? Behövs det lathundar, checklistor, webbverktyg, faktasammanställningar, mätmetoder?
 
Vi tar tacksamt emot era funderingar kring detta och med utgångspunkt från er återkoppling ska vi på IKEM försöka skapa stöd och bidra till att höja kunskapsnivån. Det kan bli aktuellt att bilda en mindre referensgrupp av företag så anmäl gärna intresse redan nu.
 
Kontakta antingen Märit Hammarström eller Michael Reineskog, se kontaktuppgifter nedan. Vi är tacksamma för svar senast sista november.

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg

Michael Reineskog

Ansvarig kemikaliefrågor
Head chemicals policy
Tel direkt: +46 10 455 38 74
Tel mobil: +46 70 598 81 60
michael-reineskog.jpg
Tillbaka #Metoo är en fråga som angår oss alla. Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent. Seminariet är fredag den 1 december i Stockholm. Läs mer
Vad krävs för att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Det diskuterar Ellen Landberg, jämställdhets- och mångfaldsexpert på chefsorganisationen Ledarna, tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fackförbund.
 

Ur innehållet:

• Varför är det viktigt för arbetsmarknadens parter att jobba med frågan genom Prevent?
• Praktiska tips om chefens ansvar vid sexuella trakasserier, hur du kan arbeta förebyggande och hur vardagliga beteenden kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.
• Det här finns hos Prevent – konkreta tips.
 
När: Fredag 1 december klockan 8.30−10.00 (frukost serveras från klockan 8.00).
Var: Usine utbildningslokal Champagne på Södermalmsallén 36.
 

Anmälan till frukostseminarium den 1 december hos Prevent

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag 23 nov Göteborg

23 nov 2017
Göteborg

IKEM ALL-dag 24 nov Jönköping

24 nov 2017
Jönköping

IKEM ALL-dag 27 november, Växjö

27 nov 2017
Växjö

IKEM ALL-dag 28 november, Stockholm

28 nov 2017
Stockholm

IKEM ALL-dag 30 november, Sundsvall

30 nov 2017
Sundsvall

IKEM ALL-dag 1 december, Malmö

01 dec 2017
Malmö

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

06 feb 2018
Stockholm