Tillbaka

Vilken roll kommer plast ha i framtiden?

21 december 2017
I samband med rundabordssamtalet om plast den 15 december blev miljöministern och tre experter intervjuade om vilken roll som plasten kommer att ha i framtiden. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog på mötet och kommenterar nu intervjuerna.

- Det är positivt att höra att det finns en samstämmighet om att plasterna är viktiga och bidrar till resurseffektivitet, säger Lena Lundberg. Alla är också överens om att vi måste öka återvinningen och minska läckaget till miljön. 
 
Enligt miljöminister Karolina Skog är det många som vänder sig till Sverige för att de ser att vi ligger långt framme och kan bidra med att svara på frågor. 
 
- Vi vill stärka denna bild av Sverige som ett föregångsland för en smart hantering av olika plastmaterial, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Vi har förslag på hur Sverige ska bli världsledande på att materialåtervinna plast.
 
För att öka plaståtervinningen ser IKEM att det behövs ökad insamling av plastavfall och att vi utvecklar den mekaniska återvinningen. Här har näringslivet inom FTI tagit fram en guide för hur plastförpackningarna ska designas för att fungera i insamlingssystemet. Det är också viktigt att öka användningen av återvunnen plast. Här är projektet med ICA:s såpa-flaska ett mycket bra exempel eftersom den tillverkas av 100 procent återvunnen plast från svensk plastinsamling .
 
- Eftersom alla plastprodukter inte går inte att återvinna mekaniskt behövs kemisk återvinning. Där bryts plasten ner på molekylnivå för att sedan byggas upp på nytt, säger Lena Lundberg. Den får då samma egenskaper och kvalitet som ursprungligt material. Här kan vi återvinna en ketchupflaska till en högspänningskabel.
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska hitta svar på ett antal grundläggande frågor kring nedbrytbarhet, återvinningsbarhet och svårigheter med kemikalieinnehåll. Baserat på utredningen ska man sedan hitta vägen framåt säger miljöministern i intervjun. 
 
- Självklart ska vi bidra till att öka kunskapen om dessa frågor och bistå utredningen, säger Lena Lundberg. Vi och våra medlemsföretag delar regeringens ambition om en cirkulär och biobaserad ekonomi
 

Till artikeln Såpaflaska gjord på 100 procent återvunnen plast
 

Här kan du läsa intervjuerna med miljöminister Karolina Skog, särskild utredare av hållbara plastmaterial Åsa Stenmarck, KTH-professor Göran Finnveden och adj. professor vid Chalmers Christer Forsgren på regeringens webbplats 

 

Seminariet
Seminariet "Smarta förpackningar" arrangerades av riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L). Längst till höger Lena Lundberg, IKEM.
Tillbaka Förpackningar ägnas allt större uppmärksamhet i samhällsdebatten. Under ett lunchseminarium i riksdagen diskuterades vilka förpackningar är smarta, hur bidrar de till en hållbar utveckling och minskat matsvinn. Seminariet arrangerades av riksdagsledamöterna Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L).Läs mer

Konsumenter ställer allt högre krav på förpackningar och vill se förpackningar som har begränsad miljöpåverkan eller inga förpackningar alls. Samtidigt fyller förpackningar en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Förpackningen är också en viktig del av köpupplevelsen och ett sätt för företag att kommunicera sitt varumärke.

Under seminariet deltog Helén Williams, doktor i miljö- och energisystem vid Karlstad universitet. Hon berättade att det många gånger är miljömässigt motiverat att öka mängden material i en livsmedelsförpackning om det kan minska matsvinnet. Detta är precis tvärt om mot vad många konsumenter tror eftersom förpackningen ofta ses som en stor bov i miljö- och klimatproblematiken när det i själva verket är tvärtom. Rätt förpackning i kombination med ett ökat fokus på matens värde och kvalitet, istället för bara pris, behövs för att fler ska äta upp maten, som de köper.

Kristian Östlund, vd för Arta Plast och ordförande i Plastkretsen gav branschen perspektiv på hur ökad återvinning nås. Bland annat satsar plastbranschen en kvarts miljard kronor för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för att kunna sortera alla plastförpackningar och öka andelen materialåtervinning.

Avslutningsvis gav Christofer Evelönn, förpackningsspecialist hos ICA detaljhandelns perspektiv där fokus är att minska matsvinnet. Som exempel lyfte Christofer upp att en gurka som är plastad håller 10 dagar jämfört med 4 dagar utan plast. Utveckling av köttförpackningar har inneburit att hållbarheten ökat från 10 till 20 dagar och att svinnet i butikerna minskat med hela 30 procent. Christofer avslutade med att berätta om dagligvaruhandelns initiativ med att gemensamt jobba för att alla plastförpackningar år 2030 ska vara tillverkade av förnybar eller återvunnen plast.


Fakta

Lunchseminariet ingår i en serie som Mattias Jonsson (S) och Lars Tysklind (L) arrangerar i riksdagen. Deltagande under seminariet var Helén Williams, doktor i miljö- och energisystem Karlstad

Universitet, Kristian Östlund, vd för Arta Plast och ordförande i Plastkretsen och Christofer Evelönn, förpackningsspecialist hos ICA.

Gör kemikarriär av ditt intresse! Låt kemikarriar.se inspirera dig. Genom filmer med personer i olika yrkesroller tillsammans med enkla fakta ger Kemikarriär, en lättillgänglig och tydlig bild av olika kemiyrken. I samband med IKEM:s kampanj i samarbete med flera av våra medlemsföretag lanserar vi nu även webbplatsen kemikarriar.se. Vi tar gärna emot förslag på personer som gärna berättar om sin kemikarriär så att vi kan inspirera till att fler söker sig till kemiindustrin.Läs mer

Våra aktiviteter

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Årsmöte och seminarium

15 maj 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm