Tillbaka

Vilken roll kommer plast ha i framtiden?

21 december 2017
I samband med rundabordssamtalet om plast den 15 december blev miljöministern och tre experter intervjuade om vilken roll som plasten kommer att ha i framtiden. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog på mötet och kommenterar nu intervjuerna.

- Det är positivt att höra att det finns en samstämmighet om att plasterna är viktiga och bidrar till resurseffektivitet, säger Lena Lundberg. Alla är också överens om att vi måste öka återvinningen och minska läckaget till miljön. 
 
Enligt miljöminister Karolina Skog är det många som vänder sig till Sverige för att de ser att vi ligger långt framme och kan bidra med att svara på frågor. 
 
- Vi vill stärka denna bild av Sverige som ett föregångsland för en smart hantering av olika plastmaterial, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Vi har förslag på hur Sverige ska bli världsledande på att materialåtervinna plast.
 
För att öka plaståtervinningen ser IKEM att det behövs ökad insamling av plastavfall och att vi utvecklar den mekaniska återvinningen. Här har näringslivet inom FTI tagit fram en guide för hur plastförpackningarna ska designas för att fungera i insamlingssystemet. Det är också viktigt att öka användningen av återvunnen plast. Här är projektet med ICA:s såpa-flaska ett mycket bra exempel eftersom den tillverkas av 100 procent återvunnen plast från svensk plastinsamling .
 
- Eftersom alla plastprodukter inte går inte att återvinna mekaniskt behövs kemisk återvinning. Där bryts plasten ner på molekylnivå för att sedan byggas upp på nytt, säger Lena Lundberg. Den får då samma egenskaper och kvalitet som ursprungligt material. Här kan vi återvinna en ketchupflaska till en högspänningskabel.
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska hitta svar på ett antal grundläggande frågor kring nedbrytbarhet, återvinningsbarhet och svårigheter med kemikalieinnehåll. Baserat på utredningen ska man sedan hitta vägen framåt säger miljöministern i intervjun. 
 
- Självklart ska vi bidra till att öka kunskapen om dessa frågor och bistå utredningen, säger Lena Lundberg. Vi och våra medlemsföretag delar regeringens ambition om en cirkulär och biobaserad ekonomi
 

Till artikeln Såpaflaska gjord på 100 procent återvunnen plast
 

Här kan du läsa intervjuerna med miljöminister Karolina Skog, särskild utredare av hållbara plastmaterial Åsa Stenmarck, KTH-professor Göran Finnveden och adj. professor vid Chalmers Christer Forsgren på regeringens webbplats 

 

Carl Eckerdal chefekonom på IKEM. Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.Läs mer
Tillbaka Alna ger kostnadsfria seminarier i Stockholm 9 oktober och i Sundsvall 26 oktober. Psykisk ohälsa har de senaste åren uppmärksammats mycket ur olika perspektiv och påverkar i allra högsta grad arbetsplatsen. Alna ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet.Läs mer
Alnas erfarenhet är att det allt oftare finns kopplingar till psykisk ohälsa vid skadligt bruk och det är inte ovanligt att de medarbetare vi möter har en komplex problematik.  På seminariet presenteras den senaste kunskapen om kopplingen mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk och hur det kan påverka arbetplatsen.
 

Innehåll

  • Vad är psykisk ohälsa - Alna reder ut begreppen
  • Hur vanlig är förekomsten av kombinationen psykisk ohälsa och skadligt bruk.
  • Vad bör man uppmärksamma på arbetsplatsen?
  • Vad bör arbetsgivare tänka på när det gäller rehabilitering?
  • Hur kan det se ut i praktiken?


Föreläsare

Moa Minischetti, leg psykolog och klinisk chef på Alna Sverige
Erfarenhet av beroendevård och psykiatri där hon mött denna typ av kombinationsproblematik. Stor erfarenhet av rehabilitering samt utredning och kartläggning av problematik inom arbetslivet.
 
Magnus Nyqvist, hälsopedagog och områdeschef Alna Sverige
Lång erfarenhet av stöd till chefer i individärenden, chefsutbildning, policyarbete samt att förebygga skadligt bruk i arbetslivet.

Pris

Evenemanget är kostnadsfritt men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Bjud gärna med en  kollega från din eller någon annan arbetsplats.Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag! 
 
Stockholm
Den 9 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Anmälan till Stockholm
 

Sundsvall
Den 26 oktober 2018 kl 09.00-12.00. Elite Hotell Knaust, Storgatan 13, Sundsvall

Anmälan till Sundvall

 

Här kan du läsa mer om Alna www.alna.se

 

Fakta

Alna drivs utan privata vinstintressen. Ägare och huvudmän är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, Arbetsgivarföreningen KFO, IDEA (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer), LO, TCO och Saco.
 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

08 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

09 okt 2018
Stockholm