Tillbaka

Vilken roll kommer plast ha i framtiden?

21 december 2017
I samband med rundabordssamtalet om plast den 15 december blev miljöministern och tre experter intervjuade om vilken roll som plasten kommer att ha i framtiden. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog på mötet och kommenterar nu intervjuerna.

- Det är positivt att höra att det finns en samstämmighet om att plasterna är viktiga och bidrar till resurseffektivitet, säger Lena Lundberg. Alla är också överens om att vi måste öka återvinningen och minska läckaget till miljön. 
 
Enligt miljöminister Karolina Skog är det många som vänder sig till Sverige för att de ser att vi ligger långt framme och kan bidra med att svara på frågor. 
 
- Vi vill stärka denna bild av Sverige som ett föregångsland för en smart hantering av olika plastmaterial, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Vi har förslag på hur Sverige ska bli världsledande på att materialåtervinna plast.
 
För att öka plaståtervinningen ser IKEM att det behövs ökad insamling av plastavfall och att vi utvecklar den mekaniska återvinningen. Här har näringslivet inom FTI tagit fram en guide för hur plastförpackningarna ska designas för att fungera i insamlingssystemet. Det är också viktigt att öka användningen av återvunnen plast. Här är projektet med ICA:s såpa-flaska ett mycket bra exempel eftersom den tillverkas av 100 procent återvunnen plast från svensk plastinsamling .
 
- Eftersom alla plastprodukter inte går inte att återvinna mekaniskt behövs kemisk återvinning. Där bryts plasten ner på molekylnivå för att sedan byggas upp på nytt, säger Lena Lundberg. Den får då samma egenskaper och kvalitet som ursprungligt material. Här kan vi återvinna en ketchupflaska till en högspänningskabel.
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska hitta svar på ett antal grundläggande frågor kring nedbrytbarhet, återvinningsbarhet och svårigheter med kemikalieinnehåll. Baserat på utredningen ska man sedan hitta vägen framåt säger miljöministern i intervjun. 
 
- Självklart ska vi bidra till att öka kunskapen om dessa frågor och bistå utredningen, säger Lena Lundberg. Vi och våra medlemsföretag delar regeringens ambition om en cirkulär och biobaserad ekonomi
 

Till artikeln Såpaflaska gjord på 100 procent återvunnen plast
 

Här kan du läsa intervjuerna med miljöminister Karolina Skog, särskild utredare av hållbara plastmaterial Åsa Stenmarck, KTH-professor Göran Finnveden och adj. professor vid Chalmers Christer Forsgren på regeringens webbplats 

 

Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM
Tillbaka

En gemensam plaströst

19 februari 2018
Den senaste tiden har plastens roll i samhället stått i fokus på många sätt. Tyvärr alldeles för ofta i negativ kontext. Det behöver ske en förändring och påverkansarbetet startar i vår närhet – hos medarbetare och framtidens medarbetare. Detta var bakgrunden till den branschträff som IKEM var värd för och som hölls den 7 februari i gamla gummifabriken i Värnamo. Läs mer
Det var god uppslutning till träffen som Magnus Huss vice vd på IKEM inledde med att presenterade aktuella frågor och nämnde bland annat regeringens arbete med en svensk plaststrategi där IKEM har träffat och träffar utredaren regelbundet. Magnus nämnde även att Europeiska kommissionen förmodligen kommer lägga fram ett lagförslag i maj 2018 kring engångsprodukter av plast. 
 
Därefter visade Andreas Strömberg som är ansvarig för samhällskontakter miljö- & kemikalier på IKEM presentationen "Plasternas roll i samhället". En bank av bilder och innehåll med argument och fakta som är användbara i plastdebatten.   
 
Avslutningsvis så informerade Jan-Erik Johansson om Plastkretsens satsning på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 

Kontakta Pontus Alm om du vill ta del av presentationen.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ”Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindre” Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som IKEM är en del av, förslår en ny modell som bygger på ett utökat producentansvar. "En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning" skriver representanterna inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på sajten "Aktuell Hållbarhet" i sitt debattinlägg.Läs mer

Våra aktiviteter

Life Science stafetten i Umeå

21 feb 2018
Umeå Universitet

Branschträff Göteborg

23 feb 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Göteborg

05 mar 2018
Göteborg

Träffpunkt IKEM Växjö

06 mar 2018
Växjö

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-mar 2018
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Branschträff Malmö

13 mar 2018
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

14 mar 2018
Göteborg