Tillbaka

Vilken roll kommer plast ha i framtiden?

21 december 2017
I samband med rundabordssamtalet om plast den 15 december blev miljöministern och tre experter intervjuade om vilken roll som plasten kommer att ha i framtiden. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog på mötet och kommenterar nu intervjuerna.

- Det är positivt att höra att det finns en samstämmighet om att plasterna är viktiga och bidrar till resurseffektivitet, säger Lena Lundberg. Alla är också överens om att vi måste öka återvinningen och minska läckaget till miljön. 
 
Enligt miljöminister Karolina Skog är det många som vänder sig till Sverige för att de ser att vi ligger långt framme och kan bidra med att svara på frågor. 
 
- Vi vill stärka denna bild av Sverige som ett föregångsland för en smart hantering av olika plastmaterial, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Vi har förslag på hur Sverige ska bli världsledande på att materialåtervinna plast.
 
För att öka plaståtervinningen ser IKEM att det behövs ökad insamling av plastavfall och att vi utvecklar den mekaniska återvinningen. Här har näringslivet inom FTI tagit fram en guide för hur plastförpackningarna ska designas för att fungera i insamlingssystemet. Det är också viktigt att öka användningen av återvunnen plast. Här är projektet med ICA:s såpa-flaska ett mycket bra exempel eftersom den tillverkas av 100 procent återvunnen plast från svensk plastinsamling .
 
- Eftersom alla plastprodukter inte går inte att återvinna mekaniskt behövs kemisk återvinning. Där bryts plasten ner på molekylnivå för att sedan byggas upp på nytt, säger Lena Lundberg. Den får då samma egenskaper och kvalitet som ursprungligt material. Här kan vi återvinna en ketchupflaska till en högspänningskabel.
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska hitta svar på ett antal grundläggande frågor kring nedbrytbarhet, återvinningsbarhet och svårigheter med kemikalieinnehåll. Baserat på utredningen ska man sedan hitta vägen framåt säger miljöministern i intervjun. 
 
- Självklart ska vi bidra till att öka kunskapen om dessa frågor och bistå utredningen, säger Lena Lundberg. Vi och våra medlemsföretag delar regeringens ambition om en cirkulär och biobaserad ekonomi
 

Till artikeln Såpaflaska gjord på 100 procent återvunnen plast
 

Här kan du läsa intervjuerna med miljöminister Karolina Skog, särskild utredare av hållbara plastmaterial Åsa Stenmarck, KTH-professor Göran Finnveden och adj. professor vid Chalmers Christer Forsgren på regeringens webbplats 

 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg