Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM.
Tillbaka

Vill du vara med i nätverket för kemikaliekontroll?

9 maj 2018
Jag började på IKEM strax efter årsskiftet, och har ansvar för kemikaliefrågorna, vilket innefattar bland annat de stora kemikalieförordningarna REACH och CLP, men också att följa kemikaliedebatten i samhället i stort. För att IKEM ska få bra input från våra medlemsföretag på de förslag som våra svenska myndigheter lägger, och på det som diskuteras på EU-nivå startar jag nätverket för kemikaliekontroll.

Aktuella  frågor och  exempel på vad nätverket för kemikaliekontroll kan arbeta med:

  • Reach review
  • CLP annex viii, information till giftinformationscentralerna
  • Non-toxic environmental strategy; implementering av det svenska miljömålet giftfri miljö på EU-nivå
  • Regeringens utredning om coctaileffekter av kemikalier
  • registrering av pfas i produktregistret

 

Tanken med nätverket är att utbyta erfarenheter och kunskap kring aktuella frågor och gemensamt verka för vår sak.

 

Vi kommer att att ha något fysiskt möte per år och möten via telefon/skype.

På mitt bord hamnar utkast och förslag på regleringar från EU kommissionen som berör Reach och CLP förordningarna samt remisser från våra svenska myndigheter som handlar om reglering av kemikalier på olika sätt. Kontakta mig, Kristina Neimert Carne, om du vill veta mer, eller är intresserad av att delta i nätverket för kemikaliekontroll!

Kontakt

KristinaNeimert Carne

Sakkunnig kemikaliefrågor
Head Chemicals Policy
Tel direkt: +46 10 455 38 83
Tel mobil: +46 70 239 1213
KristinaNeimertcarne_258.jpg
Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg