Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM.
Tillbaka

Vill du vara med i nätverket för kemikaliekontroll?

9 maj 2018
Jag började på IKEM strax efter årsskiftet, och har ansvar för kemikaliefrågorna, vilket innefattar bland annat de stora kemikalieförordningarna REACH och CLP, men också att följa kemikaliedebatten i samhället i stort. För att IKEM ska få bra input från våra medlemsföretag på de förslag som våra svenska myndigheter lägger, och på det som diskuteras på EU-nivå startar jag nätverket för kemikaliekontroll.

Aktuella  frågor och  exempel på vad nätverket för kemikaliekontroll kan arbeta med:

  • Reach review
  • CLP annex viii, information till giftinformationscentralerna
  • Non-toxic environmental strategy; implementering av det svenska miljömålet giftfri miljö på EU-nivå
  • Regeringens utredning om coctaileffekter av kemikalier
  • registrering av pfas i produktregistret

 

Tanken med nätverket är att utbyta erfarenheter och kunskap kring aktuella frågor och gemensamt verka för vår sak.

 

Vi kommer att att ha något fysiskt möte per år och möten via telefon/skype.

På mitt bord hamnar utkast och förslag på regleringar från EU kommissionen som berör Reach och CLP förordningarna samt remisser från våra svenska myndigheter som handlar om reglering av kemikalier på olika sätt. Kontakta mig, Kristina Neimert Carne, om du vill veta mer, eller är intresserad av att delta i nätverket för kemikaliekontroll!

Kontakt

KristinaNeimert Carne

Sakkunnig kemikaliefrågor
Head Chemicals Policy
Tel direkt: +46 10 455 38 83
Tel mobil: +46 70 239 1213
KristinaNeimertcarne_258.jpg
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.
Tillbaka Centerpartiet presenterade den 16 maj, ett förslag om att förbjuda vissa engångsprodukter i plast för att minska nedskräpningen. IKEM anser att förslaget är kontraproduktivt och endast tom plakatpolitik. Läs mer

Med anledning av Centerpartiets utspel har IKEM blivit kontaktade av TV4. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM har intervjuats av TV4 med anledning av Centerpartiets utspel om att förbjuda engångsartiklar i plast. 

Vår förbundsdirektör har kommenterat förslaget på följande sätt:

- Om C vill motverka nedskräpning borde man föreslå åtgärder som förbättrar avfallshanteringen, höja straffen för nedskräpning och/eller förbjuda engångsartiklar av samtliga material. En pappersmugg är lika skräpig som en plastmugg, säger Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.
 
Orsakerna till nedskräpning är både en kombination av dålig avfallshantering och felaktigt beteende. Centerpartiets förslag riskerar att öka avfallsvolymerna och resursförbrukningen.
 
- Det är viktigt att politiken bidrar till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och då kan man inte acceptera nedskräpning oavsett vilket material det handlar om, säger Magnus Huss. Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller att återvinna all plast och att tillverka plast från förnyelsebara råvaror.
 

 

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

10-11-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga