Välkommen till workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober
Tillbaka

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

29 september 2017
Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? Välkommen till vår tvådagars workshop om exponeringsscenarier i Stockholm. Vårens fullbokade workshop fick mycket goda omdömen och vi har förbättrat den ytterligare. Denna gången kommer Kemikalieinspektionen att vara representerad. För den som önskar är det möjligt att delta en av dagarna. Dag två är en fördjupning av vårens kurs.

Plats: Storgatan 19 i Näringslivets Hus, Stockholm.
När: 17-18 oktober
Arrangörer: IKEM och KTF

Utbildningen vänder sig till dig som är tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare av kemiska blandningar exempelvis färg, lim, rengöringsmedel med mera. 
 

Mer information och anmälan
 

Program

 
Exponeringsscenarier är dokument som tas fram som del av registreringsunderlaget i Reach och innehåller information om hur kemiska ämnen ska användas säkert. Företag som sätter kemiska produkter på marknaden är skyldiga att utvärdera de ES de tar emot för råvaror och information från ES kan behöva vidarebefordras till yrkesmässiga användare.
 

Kontakt

Michael Reineskog

Ansvarig kemikaliefrågor
Head chemicals policy
Tel direkt: +46 10 455 38 74
Tel mobil: +46 70 598 81 60
michael-reineskog.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm