Välkommen till workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober
Tillbaka

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

29 september 2017
Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? Välkommen till vår tvådagars workshop om exponeringsscenarier i Stockholm. Vårens fullbokade workshop fick mycket goda omdömen och vi har förbättrat den ytterligare. Denna gången kommer Kemikalieinspektionen att vara representerad. För den som önskar är det möjligt att delta en av dagarna. Dag två är en fördjupning av vårens kurs.

Plats: Storgatan 19 i Näringslivets Hus, Stockholm.
När: 17-18 oktober
Arrangörer: IKEM och KTF

Utbildningen vänder sig till dig som är tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare av kemiska blandningar exempelvis färg, lim, rengöringsmedel med mera. 
 

Mer information och anmälan
 

Program

 
Exponeringsscenarier är dokument som tas fram som del av registreringsunderlaget i Reach och innehåller information om hur kemiska ämnen ska användas säkert. Företag som sätter kemiska produkter på marknaden är skyldiga att utvärdera de ES de tar emot för råvaror och information från ES kan behöva vidarebefordras till yrkesmässiga användare.
 

Tillbaka Anders Fröberg, ordförande i IKEM och vd på Borealis, deltog under onsdagen på ett frukostseminarium i Almedalen om matsvinn och hur förpackningar kan vara en del lösningen av världssvälten. Förpackningar fyller en viktig roll i att skydda produkterna och varorna de innehåller, minska matsvinnet och koldioxidutsläppen vid transporterna. Tillsammans med forskare och industrin diskuterades hur man ska se på förpackningarnas roll när behovet av livsmedel ökar globalt. Läs mer
Befolkningen väntas öka med 2 miljarder detta sekel. Det innebär att behovet av livsmedel kommer öka. En stor del av livsmedlen slängs, enligt undersökningar mellan 30–50 procent av den totala produktionen. I utvecklingsländer slängs maten tidigt i kedjan på grund av dåliga förpackningar, kylmöjligheter och infrastruktur, i rikare länder främst i hushåll och storkök. 
 
Anders Fröberg lyfte under seminariet upp att man inte får glömma förpackningens funktion och syfte. Dessa är viktigare än förpackningen som sådan. Dessutom är förpackningens miljöpåverkan ofta mycket mindre än innehållet. Anders exemplifierade med att vindruvor i plasttråg har minskat matsvinnet med 20 procent.
IKEM är även i år med i Almedalen och i Industriområdet under parollen Industrin Tar Matchen. Kristina Neimert Carne, kemikalieexpert på IKEM rapporterar här från seminariet #hurvetdudet? Under #hurvetdudet? diskuterar Anders Sahlman från Vetenskap & Allmänhet, Olle Zachrison från Sveriges Radio och Elisabeth Rytter från Livsmedelsföretagen om vikten av att våga ifrågasätta och faktakolla påståenden både i etablerade och sociala medier.Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

CLP-förordningen

17 okt 2018
Göteborg