Om Cookies

IKEM använder cookies för att medlemmar ska få tillgång till medlemssidorna som kräver inloggning.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som gäller från den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.
     

6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation, se första meningen

"Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. "

Cookies är en liten textfil

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. På många hemsidor används cookies för att besökaren ska få tillgång till olika funktioner.

Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa hur besökaren har surfat på sidorna. Vissa cookies sparas i din dator, andra upphör att finnas till i samband med att du avslutar besöket på webbplatsen.

Hur du undviker cookies

Vill du inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.