Vi arbetar med konkurrenskraft

Vi arbetar för att våra medlemsföretag ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. Vi gör det genom att stötta företagen i deras dagliga verksamhet och genom att arbeta för att villkoren för industriell verksamhet stödjer konkurrenskraften.

Flera faktorer tillsammans skapar förutsättningar för en innovativ och livskraftig industri i Sverige. Därför bevakar eller driver IKEM en stor mängd frågor som har betydelse för våra medlemmars livskraft.

Investeringar i svensk industri är en investering i välfärd och hållbarhet

Industrin betyder mycket för det svenska välståndet. Den står för en fjärdedel av tillväxten i Sverige och 75 procent av exporten. Industrin är också viktig som arbetsgivare, ungefär 600 000 personer arbetar inom industrin i Sverige.

Svensk industri har stora möjligheter till hållbar produktion med liten negativ miljöpåverkan. Med miljö- och energieffektiva företag i världsklass, en elproduktion som till 96 procent är klimatneutral och en lång tradition av att ta fram smarta lösningar har vi närmast unika förutsättningar för hållbar produktion. Samtidigt måste vi klara att vara globalt konkurrenskraftiga.

Rätt utformad kan industri- och miljöpolitik förena höga miljöambitioner med stark konkurrenskraft.