Internationellt

Responsible Care (Ansvar & Omsorg i Sverige) är ett internationellt program med nationell förankring. International Council of Chemical Associations, ICCA, fastställer den gemensamma grunden.

I dag finns Responsible Care i drygt 50 länder världen över. Nya länder som vill ansluta sig till Responsible Care måste godkännas av ICCA. Ett grundkrav är att det finns en branschorganisation som representerar den kemiska industrin i landet.

Det är den nationella branschföreningen som förvaltar Responsible Care. Det praktiska genomförandet sker alltid hos de anslutna företagen.

Varje land utformar sitt nationella program anpassat till den egna industrikulturen utifrån den gemensamma grunden som fastställs av International Council of Chemical Associations, ICCA.

På europeisk nivå förvaltas Responsible Care av European Chemical Industry Council, Cefic, som fastställer gemensamma europeiska strategier för Responsible Care.

I dagsläget ingår följande åtta grundelement i Responsible Care;

  1. Principerna i åtagandet
  2. Gemensamt namn och logotyp (Ansvar & Omsorg samt logotypen)
  3. Vägledande material (IKEM:s skrifter och handledningar med mera)
  4. Uppföljning genom nyckelparametrar (IKEM:s Lägesrapport, företagens egna uppföljningar och miljöredovisningar med mera)
  5. Kommunikation, intern och extern (Öppet Hus, Kemins Dag, information till grannar och samhället omkring med mera)
  6. Möjlighet till erfarenhetsutbyte (regionala nätverk, seminarier med mera)
  7. Arbete med att motivera alla företag att ansluta sig till Ansvar & Omsorg
  8. Verifiering av Ansvar & Omsorgs-arbetet på företagen (visa att Ansvar & Omsorg ger resultat)