Referat från Arbetsdomstolen

Refereraten från Arbetsdomsstolens domar är sammanställda av Svenskt Näringsliv. Domarna handlar om krav på övertidsersättning, skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott, trakasserier, uppsägning på grund av narkotika eller alkoholmissbruk med mera.

Referat av domar