Skiljeklausul (2005 nr 79)

MA var anställd som personlig assistent hos ett bolag som inte var bundet av kollektivavtal med hennes fackliga organisation. Av hennes anställningsavtal framgick att anställningen omfattades av det gängse kollektivavtalet inom branschen, vilket hennes arbetsgivare var bunden av. Kollektivavtalet angav att tvister rörande anställda som inte var medlemmar i den fackliga organisation som tecknat detta avtal skulle avgöras av den skiljenämnd som avtalet angav.

I samband med en tvist som uppstod i och med att bolaget sade upp MA på grund av arbetsbrist uppkom frågan om MA var bunden av skiljeklausulen i kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen fann att skiljeklausulen ingick i MAs anställningsavtal. Detta avtal innehöll en tydlig hänvisning till kollektivavtalet och skiljeklausulen var varken otydlig eller svår att finna. Klausulen var vidare tillämplig på tvisten.

Arbetsdomstolen ansåg vidare inte att klausulen kunde anses oskälig. Härvid lade domstolen vikt vid syftet med klausulen, som bl.a. var att förhindra att känsliga uppgifter rörande den funktionshindrade redovisas vid en offentlig rättegång. MAs fackliga organisations talan avvisades på grund av rättegångshinder.