Disciplinpåföljd (2005 nr 82)

PL var anställd som handläggare hos kundtjänsten vid en försäkringskassa. Under en niomånadersperiod gjorde han vid sex tillfällen sammanlagt 31 slagningar i datasystemet avseende sin före detta hustru. Försäkringskassan, som menade att slagningarna stred mot interna föreskrifter som förbjöd handläggare att göra slagningar avseende vänner och bekanta, tilldelade PL en varning. Målet gällde om varningen skulle undanröjas.

Enligt Arbetsdomstolen var det klarlagt att PL gjort slagningarna och att detta skett för att besvara frågor från sin före detta hustru om ett ärende avseende henne. De interna föreskrifterna hade av handläggarna tolkats och tillämpats så att slagningar i erforderlig omfattning kunde göras även avseende vänner och bekanta för att svara på frågor rörande deras ärenden. Även om det inte var visat att ledningen känt till och godtagit denna tillämpning var PL:s fel av ringa beskaffenhet. Varningen undanröjdes.