Arbetsgivare deltog i en central tvisteförhandling ansågs ha medgivit en förlängning (2006 nr 25)

Arbetsgivare som deltog i en central tvisteförhandling utan att vara skyldig till det ansågs ha medgivit en förlängning av fristen för att väcka talan.

Ett bolag sade upp en anställd som var medlem i en facklig organisation som saknade kollektivavtal med bolaget. Organisationen menade att uppsägningen utgjorde en föreningsrättskränkning och begärde lokal förhandling om uppsägningen. Förhandlingen avslutades den 20 september 2004. Därefter begärde organisationen central förhandling, vilken avslutades den 20 december 2004.

Arbetsgivarsidan menade att talan om skadestånd, som väcktes i mitten av mars 2005, var preskriberad.

Arbetsdomstolen förklarade att medbestämmandelagen inte innehåller några regler om uppdelning av tvisteförhandlingar i lokal och central förhandling. Eftersom något kollektivavtal med förhandlingsordning inte gällde hade arbetsgivaren således deltagit i den centrala förhandlingen utan att ha varit skyldig att göra det, och utan att föra frågan om preskription på tal. Därmed fick arbetsgivaren anses ha medgivit en förlängning av preskriptionsfristen för att väcka talan. Förlängningen bestämdes till en månad från det att den centrala förhandlingen avslutades. Detta innebar dock ändå att talan hade väckts för sent, varför organisationens talan avslogs.