Arbetsgivare inte skyldig att omorganisera (2006 nr 83)

Ambulanssjukvårdaren EE sjukskrevs i juli 2003 för knäbesvär och utförde därefter inte något arbete åt det privata ambulansföretag där hon var anställd. EE sades upp i maj 2005 på grund av sina besvär. Tvisten gällde om uppsägningen varit sakligt grundad.

EE:s fackliga organisation menade att bolaget underlåtit att undersöka en omplacering av EE och att omorganisera verksamheten. Enligt förbundet hade EE kunnat omplaceras till olika administrativa arbetsuppgifter.

Enligt arbetsgivarsidan hade det inte funnits några möjligheter att rehabilitera EE, omplacera henne eller anpassa arbetsuppgifterna. Alla de arbetsuppgifter som förbundet föreslagit utfördes inom ramen för de övriga ambulansförarnas ordinarie arbete eller av stationscheferna.
Arbetsdomstolen konstaterade att bolaget inte hade varit skyldigt att omorganisera verksamheten så att sådana arbetsuppgifter som bolaget valt att lägga på chefsnivå skulle utföras av EE som ambulanssjukvårdare. De övriga arbetsuppgifter som förbundet pekat på var sådana uppgifter som utfördes av ambulanspersonalen under väntetiden mellan utryckningar. Om dessa arbetsuppgifter skulle sammanföras till ett särskilt arbete åt EE skulle bolaget ändå inte kunna minska ner på ambulanspersonalen. Detta betydde att bolaget skulle tvingas utvidga sin verksamhet, vilket Arbetsdomstolen inte ansåg skäligt. Saklig grund för uppsägning av EE förelåg därför.