Brott utom tjänsten utgjorde grund för uppsägning (2006 nr 109)

BS var anställd som terminalarbetare vid Posten sedan 2000. Genom en av hovrätten fastställd dom dömdes BS till fängelse i tre år för rån av en butik. Med anledning av domen sades BS upp från sin anställning. Målet gällde om uppsägningen var giltig. Det var ostridigt i målet att BS begått den gärning han dömts för.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var av största vikt för Posten att bolaget kände fullt förtroende för BS, som i sitt arbete hanterade gods till betydande värde. Det rån som BS begått och dömts för under anställningen var av sådant allvarligt slag och av sådan karaktär att Postens förtroende för honom uppenbarligen måste ha skadats i grunden. BS:s brottslighet var oförenlig med de krav som måste ställas på en arbetstagare som dagligen hanterar gods som tillhör Postens kunder. Det kunde heller inte betvivlas att Postens anseende utåt eller i förhållande till den övriga personalen skulle kunna skadas om det blev känt att en terminalarbetare som dömts för allvarligt tillgreppsbrott fick behålla anställningen.