Enskild firma hade inga anställda varför stridsåtgärder var olovliga (2008 nr 26)

MK drev åkeriverksamhet genom sin enskilda firma med ett antal anställda. En avdelning inom ett fackförbund begärde kollektivavtal. Då MK vägrade träffa kollektivavtal varslade avdelningen om, och utlöste, stridsåtgärder i form av blockad. Sedermera utlöste förbundet samt ett annat fackförbund sympatiåtgärder mot MK.

MK invände att han inte hade några anställda. Han hade omorganiserat verksamheten och samtliga anställningar i hans rörelse hade upphört vid tidpunkten för varslet. Han hyr numera chaufförer från andra företag. Stridsåtgärderna var därför olovliga.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var avgörande för frågan om blockadens lovlighet om MK hade några anställda när avdelningen varslade om blockaden och att bevisbördan för att MK hade anställda vid denna tidpunkt åvilade avdelningen.

Den dittills presenterade utredningen visade att MK inte hade några anställda när varslet om blockad lades. Avdelningens blockad var således olovlig. Detta fick till följd att också sympatiåtgärderna var olovliga.

Domstolen beslutade interimistiskt att de pågående stridsåtgärderna var olovliga.