Skyldighet att tillhandahålla viss skyddsutrustning innebar ingen skyldighet att se till att utrustningen också användes (2008 nr 54)

Enligt installationsavtalet ska arbetsgivaren tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter. Arbetstagarförbundet menade att ett bolag bröt mot kollektivavtalet genom att inte tillhandahålla en skylift åt en arbetstagare för ett installationsarbete. Skyliften fanns en kilometer från den byggnad där arbetet utfördes. Arbetsgivaren hade en skyldighet att se till att skyliften användes.

Arbetsgivarsidan menade att arbetstagaren informerats om att han skulle använda skyliften och att han hade möjlighet att få skyliften transporterad till arbetsplatsen. Kollektivavtalet innebar inte någon skyldighet för arbetsgivaren att se till att skyddsutrustning också kommer till användning.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att arbetstagaren fått instruktioner om att använda skyliften, att han blivit anvisad var skyliften stod, att han fått tillgång till bil med dragkrok för att kunna transportera skyliften till arbetsplatsen och att han avböjt ett erbjudande från en annan person om att få skyliften framkörd.

När det gällde avtalsbestämmelsen innebörd menade domstolen att bestämmelsen skulle tolkas i enlighet med arbetsgivarsidans uppfattning, dvs. att bolaget genom de erbjudanden som lämnats till arbetstagaren hade tillhandahållit skyliften i avtalets mening.

Arbetstagarförbundets talan avslogs.