Uppsägning av behandlingsassistent ogillades (2008 nr 90)

HH arbetade som behandlingsassistent på ett statligt behandlingshem för ungdomar. Han sades upp därför att han på eget bevåg hade installerat fyra dörrlarm på den avdelning där han arbetade och därför att han, enligt staten, en natt hade sovit under arbetstid.

Utredningen visade att HH känt sig osäker sedan en kollega vid ett tidigare tillfälle försökt ta sitt liv på arbetsplatsen. Han satte upp larmen före varje arbetspass och monterade ner dem när arbetspasset var slut.

Arbetsdomstolen konstaterade att en arbetstagare inte på eget bevåg får montera kompletterande larm på arbetsplatsen när han eller hon anser det behövligt, särskilt inte på en arbetsplats där säkerhetsfrågorna är av största vikt. HH:s larm skulle kunna innebära obehag och förvirring för övrig personal. Av säkerhetsskäl var det av stor vikt att alla anställda hade kännedom om befintlig larmutrustning. HH:s agerande förtjänade kritik, särskilt mot bakgrund av att han var huvudskyddsombud.

I fråga om påståendet att HH sovit var det klarlagt att han hade legat på en madrass på golvet på kontoret. Detta var mörklagt och persiennerna mot avdelningen nerdragna. HH hade inga skor på sig och var klädd i träningskläder.

Enligt Arbetsdomstolen var det inte visat att HH hade sovit eller hade planerat att sova. Genom att ligga på en madrass, i ett rum med släckt belysning och med persiennerna nerdragna hade HH emellertid äventyrat möjligheten att ha uppsikt över avdelningen och ansvara för säkerheten. Hans agerande den aktuella natten förtjänade kritik.

Domstolen konstaterade att HH inte hade visat sig klart olämplig för fortsatt anställning och det var inte fråga om upprepad misskötsel. Sammanfattningsvis fann domstolen att det inte funnits grund för uppsägning.

Kommentar:
Två ledamöter menade att det funnits skäl för avskedande.