Uppsägning av resemontör som utom tjänsten köpt sexuella tjänster var olaglig (2008 nr 2)

RL var anställd som resemontör hos ett verkstadsbolag. Under en tjänsteresa till Kina köpte RL sexuella tjänster av en prostituerad. Han greps av polis och var frihetsberövad i femton dagar. Han blev uppsagd och avstängd med anledning av detta. Frågan var om uppsägningen och avstängningen var lagliga.

Arbetsdomstolen konstaterade att frihetsberövandet i sig inte kunde motivera uppsägningen.

RL:s agerande ledde till ökade kostnader för bolaget och en förtroendeförlust i Kina. Han hade ingen chefsposition och han hade varit anställd i 33 år hos bolaget med en väl vitsordad tjänstgöring. RL:s handling framstod som en enstaka impulshandling. Med hänsyn till hans ålder kunde det antas att uppsägningen innebar att han skulle komma att ställas helt utanför arbetsmarknaden.

Domstolen fann att uppsägningen inte var sakligt grundad och att avstängningen uppenbarligen hade skett i strid mot anställningsskyddslagen.