Varsel om strejk borde ha lämnats till den strejkandes arbetsgivare, inte bara till arbetsgivarorganisationen (2008 nr 45)

I november 2006 varslade Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) om politisk strejk under en dag i protest mot de aviserade förändringarna av arbetslöshetsersättningen. Ett bolag var bundet av kollektivavtal med flera arbetstagarorganisationer men inte med SAC eller det aktuella syndikatet. AT, som var anställd hos bolaget, var medlem i syndikatet och deltog i strejken.

SAC hade varslat det arbetsgivarförbund som bolaget tillhörde. Tvisten gällde om syndikatet enligt 45 § medbestämmandelagen borde ha varslat bolaget.

Arbetsdomstolen konstaterade att syndikatet var en självständig arbetstagarorganisation och en egen juridisk person. Syndikatet hade vid ett styrelsemöte i början av november beslutat följa det varsel som SAC lagt.

Syndikatet beslöt således aktivt att för egen del medverka i den tilltänkta stridsåtgärden. Ett sådant beslut var också en förutsättning för syndikatets medverkan. Syndikatet fick därmed anses ha avsett att för egen del vidta en stridsåtgärd och hade därför haft en självständig skyldighet att lämna varsel. Eftersom AT’s arbetsnedläggelse skulle komma att drabba bolaget var bolaget motpart enligt 45 § medbestämmandelagen.

Syndikatet ålades att betala 20 000 kronor till bolaget i allmänt skadestånd.