Avsked av chaufför (2009 nr 24)

Avsked av chaufför, som överbevisats om att ha stulit varor för 30 000 kronor.

AT var anställd som chaufför hos ett stort transportbolag. Han avskedades därför att han, enligt bolagets mening, i bolagets terminalbyggnad hade stulit två pallar parfymerivaror till ett värde av 30.000 kronor. Enligt bolaget kunde AT identifieras på en film från en övervakningskamera som fanns uppsatt i terminalbyggnaden. Han hade också senare erkänt stölden i ett samtal med driftchefen.

AT:s fackförbund förnekade att AT stulit varorna. AT kunde inte identifieras på filmen och han hade inte erkänt stölden. Förbundet yrkade att avskedandet skulle förklaras ogiltigt.

Arbetsdomstolen fann det ställt utom allt tvivel att AT hade stulit parfymerivarorna. Även om kvaliteten på filmen från övervakningskameran inte var så hög hade både driftchefen och transportchefen med säkerhet identifierat personen på filmen som AT. De kände igen AT på kroppsspråket, kroppsbyggnaden och hållningen och de hade också fäst sig vid att personen på filmen bar en mössa som var signifikativ för AT.

Driftchefens påstående att AT i ett senare samtal med henne hade erkänt stölden var besvärande för AT, och det fanns ingenting som tydde på att driftchefen skulle h haft anledning att lämna oriktiga uppgifter ägnade att skada AT.

Förbundets talan avslogs.