Bolag hyrde in fler arbetstagare än vad ett lokalt kollektivavtal tillät (2009 nr 10)

Mellan ett verkstadsbolag och den lokala klubben träffades kollektivavtal om inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag. Avtalet reglerade bl a hur många arbetstagare som fick hyras in. Tvisten gällde om bolaget brutit mot avtalet genom att hyra in fler arbetstagare än vad som angavs i avtalet.

Bolaget hade vid återkommande veckomöten redovisat omfattningen av inhyrningen. Enligt klubben visade redovisningen det antal konsulter som faktiskt hyrts in under det att bolaget menade att redovisningen avsåg det antal konsulter som fanns tillgängliga hos bemanningsbolaget för inhyrning.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att redovisningarna avsett inhyrd arbetskraft, dvs det antal konsulter som arbetade i produktionen, och att bolaget överskred det överenskomna antalet konsulter.

Bolaget ålades att betala 75 000 kronor till klubben för kollektivavtalsbrott.