Uppsägning av arbetstagare (2009 nr 67)

Uppsägning av arbetstagare som på grund av alkoholpåverkan vägrats gå ombord på flygplan var inte sakligt grundad.

ES var anställd hos ett måleriföretag. I februari 2008 anordnade hans arbetsgivare en utbildningsresa till Dominikanska republiken. I samband med byte av flygplan blev ES förvägrad att gå ombord på flygplanet på grund av alkoholpåverkan. Han sades upp från sin anställning med anledning av det inträffade. Tvisten gällde om uppsägningen var sakligt grundad.

Arbetsdomstolen fann att ES:s uppträdande på flygplatsen förtjänade allvarlig kritik. Händelsen framstod emellertid som en engångsföreteelse och någon annan kritik hade inte riktats mot honom. Domstolen påminde om att bedömningen inte så mycket bör inriktas på vad som har förekommit i det särskilda fallet utan i stället på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras av det inträffade.

Uppsägningen förklarades vara ogiltig.