Anställnings ingående

Provanställningar av busschaufförer med lång erfarenhet godtogs.

Ett bussbolag övertog efter upphandling driften av busstrafiken i en region från ett annat bussbolag. Det var inte fråga om övergång av verksamhet. Bussbolaget provanställde flera av de bussförare som varit anställda hos den tidigare entreprenören. Målet gällde om provanställningarna av två av dessa bussförare stred mot lagen om anställningsskydd.

Fackförbundet menade att det inte hade funnits något prövobehov. De båda bussförarna hade arbetat många år – 36 respektive 28 – som bussförare, de hade arbetat som busschaufförer i området under lång tid och den verksamhet som det nya bussbolaget bedrev var i allt väsentligt densamma som den tidigare entreprenörens verksamhet.

Arbetsgivarsidan menade att det funnits ett prövobehov eftersom bolaget, trots försök, inte fått några referenser avseende de båda bussförarna. De var således okända för bolaget.

Arbetsdomstolen fann det utrett att bussbolaget vid anställningarnas ingående hade saknat upplysningar från den tidigare arbetsgivaren vad gällde de båda bussförarnas kompetens och att bolaget inte heller hade någon egen personkännedom om dem. Bolaget hade gjort vad som kunde krävas för att få sådan information, dock utan att lyckas. Det förhållandet att bolaget känt till hur länge de två busschaufförerna hade varit verksamma i branschen och regionen innebar inte att det var omotiverat med provanställningar.

Bolaget hade haft ett befogat intresse av att pröva busschaufförerna.

Förbundets talan avslogs.