Uppsägning pga personliga skäl

Tillägnelseuppsåt var inte styrkt varför det inte förelegat saklig grund för uppsägning (2010 nr 18).

RA var anställd som VVS-montör. Han sades upp på grund av personliga förhållanden sedan han, enligt bolagets påstående, stulit en penntermometer värd 368 kronor exklusive moms vid besök hos en av bolagets grossister. RA’s
fackförbund menade att RA inte stulit penntermometern och att uppsägningen därför inte var sakligt grundad.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var ostridigt att RA hade tagit ned termometern från dess upphängningsplats. Bolaget menade att RA därefter hade stoppat termometern i en ficka och tagit den ut genom kassorna, ett handlande
som förbundet förnekade.

Domstolen fann det vara utrett att RA hade stoppat termometern i sin byxficka. Däremot var det inte visat från bolagets sida att RA tagit med sig termometern ut ur butiken. Det var alltså inte visat att RA tagit termometern med uppsåt att tillägna sig den.

Uppsägningen var inte sakligt grundad. Bolaget ålades att betala 60 000 kronor till RA i allmänt skadestånd.