Avsked

Avsked av arbetstagare som gjort utfall mot en arbetskamrat godtogs.

AMA var anställd som undersköterska hos ett privat vårdbolag. Han avskedades efter en incident på en sjukvårdsavdelning varvid han, enligt bolaget, hade uppträtt aggressivt och hotfullt och försökt utöva våld mot en arbetskamrat.

Arbetsdomstolen fann det utrett att AMA vid det aktuella tillfället hade bett om hjälp på sin avdelning från undersköterskor på en annan avdelning. I samband med en diskussion mellan honom och de övriga undersköterskorna hade han gjort ett utfall mot en av undersköterskorna som för att skalla henne. Undersköterskan ryggade snabbt tillbaka och undgick att skadas. Hon hade dock träffats om hon inte hade ryggat undan. Även om AMA endast ville skrämma undersköterskan framstod hans agerande för de övriga som ett försök till allvarligt fysiskt angrepp. Undersköterskan blev ordentligt chockad av händelsen.

Inget som framkommit beträffande upprinnelsen till händelsen visade att det funnits någon förmildrande omständighet såsom provokation eller liknande. AMA’s handling var helt oacceptabel.

Bolaget hade haft laglig grund att avskeda honom.