Kritiska uttalanden

Butiksbiträde hade inte utsatts för föreningsrättskränkning. LM var anställd som butiksbiträde hos en livsmedelsbutik. Under hösten 2008
uppkom en diskussion om hennes lön. Sedan hon fått hjälp av sin fackliga organisation höjdes hennes lön i enlighet med kollektivavtalets regler.

LM’s fackliga organisation gjorde gällande att bolaget under slutet av 2008 och början av 2009 agerat på olika sätt till nackdel för LM, beroende på att hon kontaktat förbundet i lönefrågan. Hon hade bl a utsatts för ökade krav med hot om uppsägning, vägrats rådrum att underteckna ett nytt anställningsbevis, hindrats från att lämna ett rum i samband med en diskussion, fått negativa
kommentarer därför att hon kontaktat förbundet och förvägrats fortsatt arbete i charken. Åtgärderna hade vidtagits för att straffa LM för hennes kontakter med sin fackliga organisation och för att avskräcka henne från att framledes ta sådana kontakter. Bolaget hade med sitt agerande kränkt LM’s föreningsrätt.

Arbetsdomstolen fann antingen att åtgärderna inte var styrkta, inte utgjort någon åtgärd i 8 § medbestämmandelagens mening eller att de inte hade vidtagits i ett föreningsrättskränkande syfte. Förbundets talan avslogs.