Övergång av verksamhet

Byte av servicebolag innebar inte en övergång av verksamhet.

Ett företag som tillverkade skrivare anlitade ett bemanningsföretag för att utföra service på de skrivare som företaget sålt. Sedan avtal ingåtts med ett annat servicebolag började företaget att anlita detta bolag i stället.

Bytet ledde till att bemanningsföretaget sade upp omkring 35 servicetekniker på grund av arbetsbrist. En majoritet av dessa, omkring 25, erhöll anställning hos den nya serviceentreprenören men med andra anställningsvillkor än de hade haft hos sin tidigare arbetsgivare. De övriga teknikerna fick inte anställning hos den nya entreprenören.

Tvisten gällde om det skett en övergång av verksamhet från bemanningsföretaget till det nya serviceföretaget och om de uppsagda serviceteknikernas anställningsavtal borde ha övergått till den nya entreprenören.

Enligt arbetsdomstolen talade det förhållandet att en tydlig majoritet av de anställda kommit att arbeta hos det nya servicebolaget för att det kunde ha varit fråga om en verksamhetsövergång. Detta gällde särskilt mot bakgrund av att verksamheten i stor utsträckning bestod av de anställdas tekniska kompetens och erfarenhet.

Arbetsuppgiften som sådan – servicearbetet – togs över av det nya servicebolaget men detta kunde inte i sig leda till att det varit en verksamhetsövergång. Även om arbetsuppgiften utfördes på i huvudsak samma sätt hos det nya servicebolaget som hos bemanningsföretaget var det inte visat att servicebolaget tagit över några materiella tillgångar från bemanningsföretaget eller trätt in i några av bemanningsföretagets avtal om rätt att utnyttja viss egendom. Servicebolaget hade heller inte tagit över någon arbetsledning från bemanningsföretaget och den tidigare verksamheten hade inte behållit sin organisation hos servicebolaget och var inte identifierbar i detta bolags räkenskaper.

En helhetsbedömning gav vid handen att det inte varit fråga om en verksamhetsövergång.