Nr 74 Avsked

Avsked av bloggande polis godtogs inte.

Polisinspektören LV hade under drygt ett år en blogg utlagd på Internet där han under pseudonymen Farbror Blå skrev om polisarbete. Vissa av inläggen beskrev brottsliga förfaranden, eller i vart fall tjänsteförseelser, av poliser. Sedan bloggen uppmärksammats i massmedia, och det framkommit vem som skrivit inläggen, avslutade LV bloggen.

LV avskedades med anledning av att han skrivit inlägg på bloggen. Staten menade att LV genom sina inlägg givit allmänheten en bild av polisen som en djupt degenererad och sexistisk organisation och att inläggen därmed allvarligt skadade polisens anseende. Enligt staten orsakade LVs inlägg också samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. Efter avskedandet var LV sjukskriven i omkring ett halvt år.

Tvisten gällde om avskedandet var lagligt samt om LV hade rätt till skadestånd motsvarande den inkomstförlust han gjorde under sjukskrivningsperioden.

Det var enligt Arbetsdomstolen klarlagt att LV inte skrivit inläggen i tjänsten eller fått det att framstå så. Genom att blogga på sin fritid utnyttjade LV sin grundlagsskyddade yttrandefrihet och detta skydd kunde göras gällande även mot staten i dess egenskap av som arbetsgivare.

Enligt rättspraxis finns ett visst utrymme för staten att ingripa mot en anställd som i samband med utnyttjande av sin yttrandefrihet skadar myndighetens anseende och orsakar allvarliga samarbetsproblem. Mot bakgrund av att LV inte hade haft någon utpräglad förtroendeställning och då han inte uttryckt några åsikter i eget namn – och då det inte visats att det förekommit några allvarliga samarbetsproblem – var det dock inte fråga om en sådan undantagssituation.

Staten hade inte ens haft saklig grund för uppsägning av LV, varför avskedandet förklarades ogiltigt. LV tilldömdes 125 000 kronor i allmänt skadestånd.

I fråga om yrkandet avseende ersättning för mellanskillnaden mellan LVs lön och sjukpenningen uttalade domstolen att det inte räckte att konstatera att det fanns ett samband mellan sjukdomen och avskedandet (se AD 2003 nr 16). Några omständigheter som ändå skulle givit LV rätt till det yrkade skadeståndet hade inte visats. Det fanns således inget adekvat orsakssamband mellan statens agerande och LVs arbetsoförmåga.