Anställnings upphörande

EU-arbete om hygieniska gränsvärden

26 juni 2017 Strax före midsommar avslutade EU-kommissionens arbetsgrupp för kemikalier på arbetsplatsen, WPC, et...
Välkommen med din anmälan till IKEM:s Kemikaliedag 12 oktober i Stockholm!

IKEM:s Kemikaliedag

26 juni 2017 Välkommen till årets upplaga av IKEM:s Kemikaliedag den 12 oktober 2017! För 33:e året står IKEM som...

Översyn av komplettering av läkarintyg vid sjukskrivning

26 juni 2017 Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga omfattningen av begärda kompletteringa...

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017 Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är e...

Ny förpackningslag i Tyskland

22 juni 2017 Svenska företag som exporterar förpackade varor till Tyskland berörs av den nya förpackningslagstift...

Skärpt klassificering av bisfenol A

22 juni 2017 EU har beslutat att bisfenol A även har hormonstörande egenskaper. Tillverkarna är mycket oroade öve...

Arbetstidsförkortning till pension

21 juni 2017 Arbetstidsförkortning enligt IKEM:s kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän ger möjlighet at...
Riksföreningen Teknikcollege fått beskedet att ett finansiellt stöd på 35 miljoner tilldelas fördelat på tre år.

35 miljoner till Teknikcollege

20 juni 2017 Hösten 2016 gick svenska ESF-rådet, Europeiska socialfonden, ut med utlysningen “Underlätta ungas et...
Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef på IKEM. Foto: Bengt Säll

Avtal för tvättindustrin klart

20 juni 2017 Under måndagskvällen den 19 juni kom IKEM och IF Metall överens om ett nytt kollektivavtal för tvätt...

De flesta avtal finns nu som pdf

20 juni 2017 Alla IKEM:s kollektivavtal utom tvättavtalet finns publicerade som pdf:er här på webbplatsen.