Förhandlingsskyldighet

Industrikliv och extrem finanspolitik – IKEM kommenterar budgetpropositionen

21 september 2017 Den 20 september offentliggjorde regeringen sin budgetproposition för 2018. Mycket var känt sedan ti...
Jonas Hagelqvist, vd på IKEM. Foto: Bengt Säll

IKEM välkomnar LO-fackens förhandlingsframställan om etablering på arbetsmarknaden

20 september 2017 Igår överlämnade fackförbunden inom LO förhandlingsframställningar till arbetsgivarförbunden inom Sv...
IKEM:s branschrådgivning. Från vänster längst bak Michael Reineskog och Bo Olsson. Längst fram Märit Hammarström och Pontus Alm. Foto: Bengt Säll

Branschrådgivning leder rätt

19 september 2017 För medlemmar i IKEM:s branschförening öppnas nu Branschrådgivningen. Från måndagen den 2 oktober ko...

Skydda era hemligheter – Viktigt med industrins IT-säkerhet

19 september 2017 Regeringen flaggar för vikten av cybersäkerhet. Vi måste skydda våra viktiga IT-system för intrång o...
Vinnaren i Nya ögon på plast i arkitekturen utses i februari 2018. Priset delas ut den 12 april på mässan Nordbygg.

IKEM bjuder in studenter att bygga av plast

19 september 2017 Plast som byggmaterial ger många tillfällen att skapa. För att visa vad som går att bygga med plast ...
Ge IKEM dina synpunkter på Arbetsmiljöverkets revideringar senast 1 november.

AV föreslår revidering gällande märkning av rörledningar

19 september 2017 IKEM har tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra organisationer fört en dialog med Arbetsmiljöv...
Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 31 mars 2018.

Tävling för unga innovativa akademiker

18 september 2017 Innovationer driver världen framåt, och det görs med fördel av unga förmågor. Det här har kemiföreta...
Stark konjunktur skapar rekryteringsproblem bland IKEM:s medlemsföretag.

Rekryteringsproblem hotar investeringar

12 september 2017 För kemiindustrin, det vill säga läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna, är de...

Inte motiverat att klassificera DINP som reproduktionstoxisk

11 september 2017 Danmark har föreslagit att mjukgöraren DINP ska klassificeras som reproduktionstoxisk. Förslaget har...

Ny tekniköversikt för våra industrier – Stora minskningar av utsläpp möjliga om förutsättningarna är de rätta

8 september 2017 Under 2017 har två olika studier genomförts i Europa om hur kemiindustrier kan minska sina egna utsl...