Förhandlingsskyldighet

Plast blir värdefull råvara genom ChemCycling

13 december 2018 BASF, som är ett av IKEM:s medlemsföretag, tillverkar för första gången produkter med kemiskt återvu...

Giftfri vardag eller smakfull jul?

12 december 2018 ”Hur giftfri är julen egentligen? Den frågan ställer sig Kristina Neimert Carne som är IKEM:s kemika...

Cirkulär ekonomi förvandlar avfall till resurs

12 december 2018 Att förvandla avfall till en resurs senast 2020 är ett av huvudmålen i EU:s plan för ett resurseffek...

Biolyftet möjliggör hållbar produktportfölj

12 december 2018 BioLyftet riktar sig till svenska företag som vill ha hjälp i omställningen från fossila råvaror til...
Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM.

Fler positivt inställda till industrin

12 december 2018 Allmänhetens inställning till svensk industri blir allt mer positiv, det visar en ny rapport från De...

HSM-träffar: Välkommen branschmedlem!

12 december 2018 IKEM:s HSM-träffar är ett regionalt forum för dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arb...

Nya regler för vattenkraft 2019

12 december 2018 Från och med den 1 januari 2019 börjar vissa förändringar i miljöbalken att gälla. Förändringarna sy...

PVC Forums årsmöte

11 december 2018 Den 30 november hade IKEM:s sektorgrupp PVC Forum sitt årsmöte i Malmö med ett fullspäckat program u...

Nya regler i avtalen: Karensdag ersätts med karensavdrag

5 december 2018 Från 1 januari 2019 avskaffas begreppet karensdag i sjuklönelagen och ersätts av det nya begreppet k...

Brexit: Vad kan svenska företag göra?

30 november 2018 I slutet på november fanns ett framförhandlat avtal mellan EU och Storbritannien kring utträdet ur u...