Förhandlingsskyldighet

Frågor och svar om dataskyddsförordningen och arbetsrätt

20 juni 2018 Svenskt Näringsliv har tillsammans med bland annat IKEM tagit fram en skrift med frågor och svar om ...

35 miljoner för att stärka företagens kompetensförsörjning

19 juni 2018 Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år ko...

NanoForum 2018: Where great minds meet!

19 juni 2018 Välkommen till årets Nano Forum den 23 oktober i Uppsala. SwedNanoTech står bakom arrangemanget.

Europeisk kemiindustri och ECHA ska gemensamt stärka REACH

18 juni 2018 Europeisk kemiindustri och ECHA, European Chemicals Agency, har beslutat om ett gemensamt åtagande d...

EU föreslår ökad tillståndsplikt för fyra ftalater

14 juni 2018 EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra sty...

Ny hygienisk gränsvärdeslista börjar gälla

13 juni 2018 I februari fattade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem beslut om en reviderad hyg...

Diskriminering och likabehandling – nytt stödmaterial

12 juni 2018 Industrirådet, där IKEM och övriga fack- och arbetsgivarorganisationer inom industrin ingår, har tag...
Framtidsstyrelsen 2017-2018

Nominera till IKEM:s nya Framtidsstyrelse

12 juni 2018 I samband med att IKEM fyllde 100 år förra året bildades Framtidsstyrelsen, en gruppering med unga t...

Återvinningen av PVC i Europa slår nytt rekord

11 juni 2018 PVC-industrins frivilliga åtagande för hållbar utveckling, VinylPlus, är ett föredöme för hur en hel...
Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Mycket tyder på att konjunkturtoppen är passerad

4 juni 2018 IKEM-företagen, som står för en femtedel av svensk industriproduktion, inledde 2018 med en svag leve...