Avsked

Seveso-företag, kontakta MSB inför årets konferens!

Seveso-konferensen: MSB söker företag i Sverige

28 juni 2017 Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, bjuder in till den årligt återkommande Seveso-konf...
Plast på rätt plats är en resurs.

Plast på rätt plats är en resurs

28 juni 2017 Plast blir till skräp om den hamnar på fel plats. På rätt ställe är materialet en resurs, och ett re...
Skärpt elnätsreglering välkomnas av basindustrin

Skärpt elnätsreglering välkomnas av basindustrin

27 juni 2017 Under ett seminarium den 8 juni presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt preliminära försla...

Arbetsmiljöverket förbereder nya gränsvärden

27 juni 2017 I början av maj sände Arbetsmiljöverket, AV, ut en remiss i vilken ett stort antal ämnen föreslås få...

ECHA föreslår ny klassificering av titandioxid

27 juni 2017 Den 9 juni 2017 tillkännagav riskbedömningskommittén, RAC, hos den Europeiska kemikaliemyndigheten, ...

Fantastiska resultat senaste 10-åren med Ansvar & Omsorg

27 juni 2017 IKEM har gjort en sammanställning av resultaten de senaste 10 åren för de företag som varit anslutna...
Överst i bild från vänster: Benjamin Dousa, MUF, Philip Botström SSU, Hanna Lidström, Grön Ungdom och Magnus Ek, CUF.Nederst från vänster: Margit Silberstein, Erik Fichtelius och Katrine Marçal.

Almedalens statsminister 2017 utses i Industriområdet

27 juni 2017 Industrin tar matchen firar femte året i Almedalen och för första gången ska en jury tillsammans med...

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017 Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är e...

EU-arbete om hygieniska gränsvärden

26 juni 2017 Strax före midsommar avslutade EU-kommissionens arbetsgrupp för kemikalier på arbetsplatsen, WPC, et...
Välkommen med din anmälan till IKEM:s Kemikaliedag 12 oktober i Stockholm!

IKEM:s Kemikaliedag

26 juni 2017 Välkommen till årets upplaga av IKEM:s Kemikaliedag den 12 oktober 2017! För 33:e året står IKEM som...