Uppsägning pga arbetsbrist

Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.

Stor efterfrågan på grön energi

12 juli 2017 Flera utspel i Almedalen handlade om hur industrin kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av elektr...
 Välkommen till branschmöte där vi i indstrin uppdaterar oss om plastens utmaningar och möjligheter.

Plasten, världens bästa material, allt mer ifrågasatt

12 juli 2017 Kom till ett branschmöte där vi i industrin uppdaterar oss om plastens utmaningar och möjligheter. T...
I och med avtalsförhandlingarna 2017 har föräldraledighetstillägget omarbetats i sin helhet.

Nya regler för föräldraledighetstillägg

10 juli 2017 Som en del av avtalsuppgörelsen 2017 gällande Tjänstemannaavtalet, har reglerna för Föräldraledighet...
Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Hur vi når höjda mål med bättre och mer återvinningsbara förpackningar?

10 juli 2017 Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim med mera och efterfrågan ...
Plast är ett fantastiskt material som gör en stor samhällsnytta inom de flesta områden.

Ska Sverige bli först med att återvinna all plast?

7 juli 2017 Under Almedalsveckan arrangerade IKEM tillsammans med Teknikföretagen ett seminarium om hur ett plas...
Benjamin Dousa, MUF som korades till segrare och blev Almedalens statsminister 2017.

Nu stänger vi Almedalens Industriområde för i år

7 juli 2017 Tack alla som kom och besökte något av våra närmare femtio seminarier, utställningar, debatter och m...
Greta Hjortzberg, IKEM (längst till höger) var en av seminariets moderatorer.

Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning

6 juli 2017 TeknikCollege anordnade på Almedalens torsdagsmorgon en seminarieserie på temat industrins kompetens...
Lena Lundberg från IKEM (längst till höger) deltog i seminariet om förpackningsåtervinning.

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi?

6 juli 2017 Recycling & Miljöteknik, Packmarknaden arrangerade ett seminarium om återvinning av förpackningar dä...
Klimatbattle i Industriområdet.

Klimatbattle - Beskrivning av samhällsfrågan

6 juli 2017 Det finns en klimatpolitisk överenskommelse med ett ambitiöst mål till 2045, men hur ska vägen mot m...

Elektrifiering av industrin – bra för klimatet

6 juli 2017 Den svenska elen har i en internationell jämförelse mycket lågt klimatavtryck tack vare hög andel fö...