Avsked

Sveriges största kemiexperiment inspirerar 110.000 unga

18 oktober 2018 På Kemins Dag genomför 110.000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillv...

Radon på arbetsplatser

15 oktober 2018 Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebär nya krav på arbe...

Från Nobelpris i kemi till läkemedel mot cancer och autoimmuna sjukdomar.

11 oktober 2018 I förra veckan fick vi veta vilka som fick Nobels kemipris. Nästa fredag, på Kemins Dag den 19 oktob...

Populär kurs om plast

10 oktober 2018 Intresset har varit stort för den halvdagarskurs på temat ”Värt att veta om plast” som IKEM arranger...

Mer och snabbare för att begränsa den globala uppvärmningen

9 oktober 2018 Rapporten från FN:s klimatpanel pekar på att de globala utsläppen av koldioxid snabbt måste minska o...

AkzoNobel blir Nouryon

9 oktober 2018 Nouryon är det nya företagsnamnet för AkzoNobel i Bohus och Stenungsund i och med att Carlyles över...
Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Effektivare miljöprövning för grön omställning

8 oktober 2018 Under våren och sommaren har IKEM varit delaktiga i en utredning om effektivare miljöprövning. En sl...
Kristina Neimert Carne, IKEM.

ECHA bygger databas för SVHC-ämnen

5 oktober 2018 I den senaste uppdateringen av avfallsdirektivet beslutades att ECHA ska bygga upp en databas dit fö...

Bisfenol A biläggs REACH

5 oktober 2018 Bisfenol A föreslås att ingå i REACH - kemikalielagstiftningen i bilaga XIV. Ett upptag i bilaga XIV...

Plastmattor i bostaden är säkra

4 oktober 2018 Nyligen har Karlstads universitet rapporterat om en studie som gjorts av deras forskare och att den ...