Diskriminering

Nya regler i avtalen: Karensdag ersätts med karensavdrag

5 december 2018 Från 1 januari 2019 avskaffas begreppet karensdag i sjuklönelagen och ersätts av det nya begreppet k...

Brexit: Vad kan svenska företag göra?

30 november 2018 I slutet på november fanns ett framförhandlat avtal mellan EU och Storbritannien kring utträdet ur u...

Alnas tips inför julfesten

30 november 2018 Jultider och julfester är ett bra tillfälle att se över policyn. Det är alltid bättre att förekomma ...

Karensdag ersätts med karensavdrag

28 november 2018 Begreppet karensdag avskaffas i lagen och ersätts av det nya begreppet karensavdrag den 1 januari 20...
Carl Eckerdal chefekonom på IKEM.

Konjunkturavmattning väntar runt hörnet för kemiindustrin.

22 november 2018 Varje kvartal får medlemsföretagen svara på en konjunkturenkät från IKEM. Nu publicerar vi konjunktu...
Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Stort engagemang för plaståtervinning inom europeiska industrin

22 november 2018 Kommissionen välkomnar de frivilliga åtaganden som kommit in från industrin om att öka marknaden för...

Vill du ställa ut på arbetsmarknadsdagen?

19 november 2018 Stockholms universitet bjuder in till arbetsmarknadsdag 13 februari 2019. Företag som vill träffa st...

Lär dig grunderna i arbetsmiljöarbetet

14 november 2018 Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det system...

BioLyftet - för plastföretag om hållbar innovation

14 november 2018 14 november lanseras BioLyftet på Elmia Underleverantörsmässa. BioLyftet är en utbildningssatsning s...

IKEM, OpO och facken besöker kemiindustrin

14 november 2018 IKEM har varit på besök i den kemiska industrin tillsammans med Industriavtalets opartiska ordförand...