Nr 25: Uppsägning på grund av personliga skäl – publicering på Facebook

Uppsägning av rektor som lagt ut sexuellt färgade bilder på Facebook var olaglig (AD 2012 nr 25).

AK var rektor vid ett gymnasium. Han sades upp från sin anställning sedan det uppdagats att han på sin privata Facebooksida i text och bild figurerat i sammanhang med vissa sexuella anspelningar. Han hade lagt ut sex bilder med sexuellt färgat innehåll samt information om att han var med i nio grupper med namn som hade anknytning till sex. Det framgick av sidan att han var rektor. Tvisten gällde om uppsägningen var sakligt grundad.

Arbetsdomstolen ansåg att den sexuella anknytningen i bilderna inte var särskilt tydlig. Bilderna innefattade inte några tydliga sexuella uttryck eller anspelningar. Bilderna och gruppnamnen utgjorde en mindre del av det material som fanns utlagda på AK’s Facebooksida.

AK’s publicering hade uppmärksammats på ett negativt sätt i massmedia. Arbetsdomstolen slog fast att en negativ mediarapportering i sig normalt inte kan grunda rätt att säga upp en anställd.

AK hade varken försökt ge sken av att gymnasieskolan låg bakom Facebooksidan eller att hans agerande på sidan hade skett inom ramen för hans anställning. För den oinitierade hade materialet inte i sig något samband med gymnasieskolan. Materialet rörde uteslutande AK själv som privatperson, bilder på honom själv i privata situationer och namn på grupper som han själv valt att bli medlem i, och hörde därför till kärnområdet för vad varje människa – anställd eller inte – öppet bör kunna få ge uttryck för inför andra människor.

Uppsägningen var inte sakligt grundad.

Arbetsdomstolen tillade att arbetsgivaren hade haft rätt att kräva dels att AK tog bort sambanden mellan Facebooksidan och gymnasieskolan genom att avlägsna kontaktuppgifter till skolan och uppgiften att han var rektor där, dels att AK inte hade arbetsrelaterade kontakter via sin privata Facebooksida.