Nr 29: Övertidsersättning med mera

Kollektivavtalet förbjöd inte att övertidsersättningen för en regiassistent avtalades bort (AD 2012 nr 29).

Enligt ett kollektivavtal för film-, tv - och videoinspelning (filmavtalet) gällde att vissa anställdas rätt till övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid kunde avtalas bort om den anställde kompenserades på visst sätt. Som förutsättning för detta gällde att den anställde på grund av sin tjänsteställning hade rätt att beordra andra att utföra övertidsarbete eller om den anställde hade rätt att självständigt avgöra om han skulle arbeta övertid.

YL anställdes som förste regiassistent hos ett filmbolag. Hennes anställningsavtal innebar att hon inte hade rätt till övertidsersättning eller ersättning för obekväm arbetstid. YL’s fackförbund menade att hon inte hade sådan tjänsteställning som enligt kollektivavtalet medgav att dessa ersättningar kunde avtalas bort. Enligt förbundet överensstämde bestämmelsen om tjänsteställning med det s k tjänstemannaundantaget i 2 § första stycket 2 arbetstidslagen.

Arbetsgivarsidan menade att båda kriterierna avseende tjänsteställningen i kollektivavtalet för att avtala bort ersättningarna var uppfyllda i YL’s fall och att det inte fanns någon överensstämmelse mellan kollektivavtalsbestämmelsen och arbetstidslagens undantagsregel.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var ostridigt i målet att kollektivavtalsbestämmelsen innebar att det räckte att en av de två förutsättningarna var uppfyllda för att det skulle vara möjligt att avtala bort de särskilda ersättningarna. Vidare fanns det inget som tydde på att bestämmelsen utformats med arbetstidslagens undantagsregel som förebild.

Utredningen visade att YL’s arbete som förste regiassistent var av sådant självständigt slag att kollektivavtalsbestämmelsens krav att den anställde har rätt att självständigt avgöra om han eller hon ska arbeta övertid var uppfyllt. Därmed hade det inte stått i strid mot kollektivavtalet att avtala bort YL’s rätt till övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid.

Förbundets talan avslogs.