Nr 36 Avsked

Ett vårdbiträde hade inte utfört sexuella handlingar mot en brukare varför avskedandet av honom underkändes.

Vårdbiträdet BB avskedades sedan han, enligt arbetsgivaren, vid två tillfällen agerat sexuellt mot en kvinnlig brukare i samband med intimhygien.

Enligt Arbetsdomstolen hade arbetsgivaren inte styrkt att BB vid något av de två tillfällena hade berört brukaren otillbörligt på ett sexuellt sätt. Det hade därför inte förelegat ens saklig grund för uppsägning.

Avskedandet förklarades ogiltigt och arbetsgivaren ålades att betala 125 000 kronor i allmänt skadestånd.