2013

Nr 2: Avsked

Skadestånd för avsked i strid mot lagen om husligt arbete.

Nr 8 Övergång av verksamhet

Arbetsdomstolen var behörig att som första instans pröva lönefordran uppkommen hos kollektivavtalslös arbetsgivare.

Nr 12 Avsked

Avsked av trakasserande vårdbiträde godtogs.

Nr 19 Drogtest

Chaufförer var skyldiga att genomföra alkoholtestning hos kund.

AD nr 43: Skadestånd

Avtalsklausul av innebörd att arbetstagare inte hade rätt till skadestånd av sin arbetsgivare stred inte mot Europakonventionen.

AD nr 59: Sjuklön

En sjuklöneperiod inleddes inte på en tjänstgöringsfri dag med lön.

Nr 79: Avtalstolkning

Insikten hos en förhandlare om ett avtals rätta innebörd tillräknades dennes huvudman

Nr 80: Skiljeklausul

Skiljeklausul var tillämplig på tvist om påföljd för underlåten premieinbetalning.